Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Các thôn bản ở xã Sín Chéng được nhận quyền sử dụng đất rừng

 • Sau hơn 2 năm nỗ lực thí điểm rà soát các loại rừng và giải quyết các bất cập, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai, UBND huyện Si Ma Cai, UBND xã Sín Chéng và lãnh đạo các thôn bản đã hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cho cộng đồng các thôn bản. 

   
  Đây là kết quả tư vấn, hỗ trợ của CIRUM và việc hợp tác với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai và UBND huyện Si Ma Cai thí điểm thực hiện Khoản 4 Điều 108 Luật Lâm nghiệp. Nhân đây chúng tôi gửi lời cảm ơn tới Tổ chức Bánh mỳ Thế giới (BftW) đã hỗ trợ tài chính cho các hoạt động này. 

   
  Mặc dù kết quả cuối cùng của dự án có được sau khi kết thúc dự án, nhưng có thể thấy rõ tác động tích cực và sự nhiệt tình, tính trách nhiệm và lòng quyết tâm của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng ở địa phương tỉnh Lào Cai, huyện Si Ma Cai trong việc bảo đảm đất sản xuất, đất rừng cho các thôn bản.


  (Ảnh do Thào A Long, Giàng Sền Củi và Vàng Thị Tám cung cấp)

Bài viết khác