Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Theo dõi dòng tiền đầu tư và vai trò của cộng đồng

 • Trong khi đầu tư dịch chuyển ngày càng nhiều về miền núi, vùng sâu, vùng xa để khai thác tài nguyên, thì băn khoăn của người dân các địa phương là: làm thế nào bảo đảm lợi ích chính đáng của cộng đồng, bảo đảm đầu tư có hiệu quả thiết thực? Để giải đáp thắc mắc này, một cuộc hội thảo tập huấn về ‘Theo dõi dòng tiền đầu tư và vai trò của cộng đồng’ đã được tổ chức cho thành viên Mạng lưới Đất rừng (LandNet). 17 đại diện cộng đồng các dân tộc: Dao, Mông, Thái, Vân Kiều từ các tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Nghệ An và Quảng Bình đã dự hội thảo. 
  Người tham gia chào hỏi và tự giới thiệu
   
  Với ba thí dụ về ba dòng đầu tư khác nhau, người tham gia đã thảo luận theo nhóm để xác định các chủ thể tham gia dòng đầu tư và tìm những yếu điểm của từng nhà đầu tư, để cộng đồng có thể tác động, yêu cầu thực hiện đúng luật pháp, các chuẩn mực của các định chế tài chính. Các đại biểu đã tự liên hệ những thí dụ đó với thực tế các dự án, chương trình đầu tư ở địa phương, và thảo luận các hướng tìm hiểu thêm luật và các quy định trong dòng tiền đầu tư nhằm cân bằng vị thế giữa nhà đầu tư với cộng đồng, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân địa phương.
  Thảo luận nhóm
   
  Đại biểu từ Quảng Bình và Nghệ An phản ánh tình trạng doanh nghiệp cao su và doanh nghiệp lâm nghiệp giữ và lấn chiếm đất, trong khi chưa thực hiện nghiêm túc chính sách của Nhà nước về bảo đảm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở địa phương. Có đại biểu nguyên là cán bộ xã, đã chia sẻ cách phát huy tiếng nói của người dân để tư vấn cho lãnh đạo xã ngăn chặn âm mưu chiếm đất cộng đồng gần vùng biên giới của nhà đầu tư InnoGreen. Một lãnh đạo xã cho biết: anh đã học hỏi được những kinh nghiệm quý báu từ các thành viên LandNet, và thấy khả năng vận dụng tốt vào công tác quản lý điều hành, bảo đảm đầu tư hiệu quả và đúng luật tại địa phương.
  Trình bày kết quả thảo luận nhóm
   
  Ngoài các nội dung chính, các thành viên LandNet đã cập nhật tình hình bảo vệ rừng, sử dụng đất bảo đảm sinh kế và cải thiện cuộc sống ở địa phương mình. Các thành viên đã có cơ hội giao lưu văn nghệ, học hỏi kinh nghiệm phát huy tri thức thuốc nam (đặc biệt là ngâm tắm thuốc nam) và phát triển dịch vụ cộng đồng của người Dao Đỏ, khi sự kiện này diễn ra tại bản Sải Duần, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai.
  Giao lưu văn nghệ tại bản Sải Duần
   
  Thành viên LandNet cho biết: luân phiên các sự kiện tương tự tại các địa phương có ý nghĩa nhiều mặt, vừa giúp tăng cường tri thức, vừa tạo cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trực tiếp với các cộng đồng khác trong mạng lưới.

Bài viết khác