Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Phim tài liệu "Chuyện giữ rừng của đồng bào dân tộc thiểu số"

  • Luật tục của đồng bào dân tộc thiểu số tồn tại từ lâu đời, và nó góp phần quản lý, bảo vệ rừng bền vững. Bộ phim "Chuyện bảo vệ rừng của đồng bào dân tộc thiểu số" là một bộ phim nói về việc quản lý, bảo vệ rừng hiệu quả bởi các luật tục của các đồng bào dân tộc thiểu số. Chi tiết xem tại đây

Bài viết khác