Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Mô hình sinh kế bền vững

Sa nhân tím - thêm một mô hình thành công

  • Nhìn những cây giống một năm trước đang phát triển mạnh mẽ, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng từ đây, bà con huyện Sa Thầy, Kon Tum sẽ có thêm một mô hình sinh kế mới.

    Cách đây một năm, các Ban ngành chức năng của huyện Sa Thầy, Huyện đội huyện Sa Thầy, Đoàn thành niên xã, LHH Kon Tum, Trung tâm CIRUM đã phối hợp hỗ trợ bà con người Jai Rai thôn Ba Rgốc cả về giống và kỹ thuật trồng sa nhân tím. 24.000 cây giống được 10 hộ trồng thí điểm ban đầu trên 20 ha đến nay đang sinh trưởng và phát triển khá tốt.

    Không chỉ dừng lại ở đó, huyện cùng các bên liên quan đã trồng mở rộng thêm 15ha cho 15 hộ gia đình làng Ba Rgốc. Diện tích này đã trồng được 2 tháng và hiện nay cũng đang phát triển.

    Theo chính quyền huyện, quanh Vườn quốc gia Chư Mom Ray có tới 49 cộng đồng dân cư mà phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, trong đó có một số cộng đồng thuộc huyện Ngọc Hồi ở phía Bắc huyện. Sinh kế truyền thống của người dân từ xa xưa là phát nương làm rẫy. Rừng hiện không còn nhiều như ngày xưa và một phần rất lớn đã được quy hoạch vào Vườn quốc gia Chư Mom Ray nên bà con không còn rừng để thực hiện sản xuất theo phương thức canh tác luân khoảnh như trước đây.

    Mô hình thí điểm phát triển sinh kế dưới tán rừng tại khu vực VQG Chư Mom Ray đã tạo thêm một mô hình hợp tác hiệu quả giữa 3 nhà: Nhà quản lý, Nhà khoa học và Cộng đồng người dân để góp phần cải thiện cuộc sống cho đồng bào dân tộc có truyển thống sinh kế gắn với rừng.