Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Mô hình sinh kế bền vững

Mô hình tạo thu nhập cho CĐ gắn với BVR ở Kon Tum và Tu Mơ Rông

  • Năm 2017, Trung tâm CIRUM đã hỗ trợ cộng đồng người Xê Đăng ở Kon Tum và cộng đồng người Vân Kiều ở Quảng Bình thực hiện 02 mô hình tạo thu nhập gắn với bảo vệ rừng, đồng thời góp phần tạo quyền cho chị em phụ nữ. Sau 1 năm thực hiện, đến nay các mô hình này đã bước đầu mang lại thu nhập cho chị em phụ nữ nói riêng và cộng đồng nói chung
    Chi tiết xem video tại đây