Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Mô hình sinh kế bền vững

Đoàn khảo sát Trung ương làm việc tại Lạng Sơn

 • Sáng 1/3/2011, Đoàn khảo sát của trung ương làm việc với tỉnh ta về tình hình sắp xếp, đổi mới nông lâm trường quốc doanh tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với đoàn khảo sát.
         
  Trước khi thực hiện sắp xếp các nông, lâm trường quốc doanh, Lạng Sơn có 1 nông trường và 12 lâm trường đang hoạt động. Trong đó UBND tỉnh quản lý 7 lâm trường và 1 nông trường. Ngoại trừ Lâm trường Đình Lập và Lộc Bình hoat động sản xuất kinh doanh bù đắp được chi phí và có lãi, còn lại Nông trường Hữu Lũng sản xuất kinh doanh liên tục bị thua lỗ, các lâm trường khác không còn hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các nông, lâm trường trực thuộc, UBND tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh thuộc UBND tỉnh và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc triển khai được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, quy định của pháp luật; chuyển đổi 2 lâm trường thành công ty TNHH 1 thành viên và giải thể 5 lâm trường, 1 nông trường. Tài sản, đất đai sau khi giải thể được đấu giá thanh lý, bàn giao theo đúng quy định.
          
  Sau khi sắp xếp còn trên 5 tỷ đồng nợ công không thực hiện được, các cơ quan quản lý chuyên ngành đã hướng dẫn các biện pháp xử lý theo quy định của nhà nước. Ngoài ra vẫn còn hàng trăm lao động của các nông, lâm trường cũ chưa được giải quyết chế độ, vướng mắc cơ bản là không còn hồ sơ gốc. Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận sâu về các vấn đề liên quan đến việc khắc phục những tồn tại sau chuyển đổi; vấn đề về giao đất, sử dụng đất; đối với các lâm trường đã chuyển đổi, cơ quan chức năng cần rà soát, cắm mốc…và tính toán thực chất xem các đơn vị đó cần bao nhiêu đất để quản lý, sử dụng có hiệu quả, phần còn lại phải thu hồi để sử dụng cho mục đích khác có hiệu quả hơn. Một vấn đề rất thời sự được đặt ra trong cuộc họp là liệu chuyển đổi các nông, lâm trường sang mô hình như hiện nay đã thực sự hợp lý và hiệu quả chưa? Và nếu còn những bất hợp lý thì nên chuyển sang mô hình nào? Những vấn đề này sẽ được Đoàn khảo sát báo cáo các cấp có thẩm quyền nghiên cứu và có hướng giải quyết trong thời gian tới.
          
  Cùng ngày, Đoàn khảo sát của trung ương sẽ đi khảo sát thực tế tại Lộc Bình và Đình Lập.
   
  Theo Baolangson