Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Nguyên tắc và các bước GDGR dựa vào Cộng đồng tại Hạnh Dịch

  • Giao đất giao rừng là hoạt động có tính xã hội hóa sâu sắc, trong đó sự tham gia của cộng đồng là một yếu tố bắt buộc trong tiến trình giao đất giao rừng. Tài liệu nguyên tắc và tiến trình giao đất giao rừng dựa vào cộng đồng được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và triển khai trên thực tiễn của SPERI và các tổ chức tiền thân (TEW-CHESH-CIRD) thông qua chương trình giao đất giao rừng cho hàng ngàn hộ gia đình tại các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa kể từ năm 1997 đến nay. 

    Căn cứ theo Thông tư 07, Viện SPERI nay tiến hành bổ sung và cập nhật thực tiễn của chương trình giao đất giao rừng và hiện trạng sử dụng đất rừng bởi các chủ rừng tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Tài liệu hiện đang được sử dụng đối với chương trình giao rừng cộng đồng tại bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

    Xin mời liên hệ lupapa@speri.org để được truy cập và tải tài liệu về.

Bài viết khác