Nhà tài trợ

1
1
3
Brot
5

Quản trị đất rừng dựa vào luật tục

Đồng Thắng II, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

  • CIRUM đang triển khai thực hiện một mô hình tại Đồng Thắng “Sử dụng và quản lý rừng tự nhiên dựa vào kiến thức bản địa thông qua các Nhóm thầy thuốc nam truyền thống. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 01/2012 – 12/2013.

    Hiện tại, Đồng Thắng đang phải đối mặt với sự suy giảm của tài nguyên rừng nói chung và các nguồn thảo dược nói riêng. Có rất nhiều lý do khác nhau dẫn đến sự suy giảm này. Nguyên nhân cơ bản nhất là những bất cập trong quản lý và sử dụng đất/ rừng chưa đáp ứng được mong đợi của nhân dân tại địa phương. Ngoài ra, người dân địa phương thiếu các năng lực quản lý tài nguyên đất/rừng. Việc khai thác và buôn bán cây thảo dược (chủ yếu là các lái thương người Trung Quốc), và một số hoạt động khai thác gỗ đã và đang đặt ra mối đe dọa lớn đối với rừng tại địa phương.

    Mô hình nhằm mục đích bảo tồn và phát triển các loài cây thuốc nam truyền thống, phục hồi các kiến ​​thức bản địa trong việc sử dụng cây thuốc thảo dược. Các hoạt động bao gồm một nghiên cứu nhỏ về luật tục trong sử dụng và quản lý các loại thảo dược, và các sáng kiến ​​để bảo tồn kiến ​​thức bản địa. Một số hoạt động khác như tạo điều kiện thuận lợi để kết nối các thầy thuốc nam truyền thống từ các vùng khác nhau được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nhằm tạo ra mạng lưới tích cực và tự tin hơn trong quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên rừng bền vững.

    CIRUM hy vọng rằng các hoạt động trong mạng lưới sẽ cung cấp các điều kiện cần thiết nhằm hỗ trợ người dân địa phương tham gia quản lý và sử dụng rừng bền vững.

    Download xem tóm tắt dự án.