Nhà tài trợ

1
1
3
Brot
5

Quản trị đất rừng dựa vào luật tục

Đồng Thắng I, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

  • Sau khi thực hiện thành công dự án thí điểm về hỗ trợ và thúc đẩy giải quyết bất cập trong quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại xã Bắc lãng, huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn, vào năm 2005 - 2008 thành công, CIRUM tiếp tục những nỗ lực của mình thông qua dự án "Nâng cao năng lực quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên dựa vào công đồng” cho cộng đồng dân tộc Dzao, Tày và Sán chỉ. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm từ tháng 1/ 2010 đến tháng 12/2012, với sự hỗ trợ của Tổ chức Care Quốc tế theo chương trình CASI III.

    Mục tiêu của dự án này là để nhân rộng kinh nghiệm mô hình Bắc Lãng đến các vùng miền khác nhằm nâng cao năng lực của các nhóm cộng đồng trong việc quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như  phát triển mạng lưới này. Dự án được thực hiện tại Đồng Thắng, một xã miền núi xa xôi hẻo lánh, và đang gặp nhiều thử thách thuộc huyện Đình Lập, Lạng Sơn. Toàn xã có 462 người, 97 hộ dân (2009), bao gồm 3 nhóm dân tộc khác nhau (Tây 47%, Dao 31%, San Chi 22%). Đây là một trong những xã có tỉ lệ hộ nghèo cao nhất Lạng Sơn. Phần lớn người dân trong xã có trình độ văn hóa thấp.

    Hơn 80% diện tích đất ở Đồng Thắng là đất lâm nghiệp, đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống và sinh kế của người dân địa phương. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên đất/rừng ở đây đang đối mặt với nhiều thách thức và đã bị cạn kiệt do việc khai thác gỗ và các sản phẩm khác từ rừng, cũng như chuyển mục đích sử dụng của một diện tích lớn rừng sang trồng cây công nghiệp. Tại đây, những bất cập trong việc giao đất giao rừng, vấn đề về ranh giới và thực trạng quản lý rừng  đang diễn ra nhiều thách thức. 1/3 diện tích đất/rừng (1.627 ha) đã được giao cho công ty Thịnh Lộc quản lý!

    CIRUM phối kết hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan và cộng đồng người dân tại Đồng Thắng triển khai các hoạt động hỗ trợ giải quyết một số các bât cập về giao đất giao rừng (GĐGR). Sau GĐGR là các hoạt động thành lập nhóm quản lý rừng dựa vào cộng đồng và luật tục tại địa phương. Cho đến nay, chúng tôi đã đạt được một số kết quả, và người dân tại địa bàn dự án sẽ sớm nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ). Các bất cập về quản lý và sử dụng đất/rừng được chính cộng đồng và chính quyền địa phương giải quyết một cách minh bạch và đáp ứng mối quan tâm cộng đồng. Bên cạnh đó, hoạt động dự án cũng nhằm mục đích xây dựng các tổ chức cộng đồng trong việc quản lý rừng, dựa vào các cơ sở luật tục về quyền sở hữu rừng tại địa phương và những kiến ​​thức bản địa thông qua các chương trình đào tạo, nghiên cứu trao đổi, đối thoại với các bên liên quan khác nhau. Cuối cùng, CIRUM mong rằng người dân ở Đồng Thắng, sẽ có quyền bình đẳng trong sử dụng rừng, và họ sẽ có thể kiểm soát các nguồn tài nguyên rừng / đất và lợi ích cộng đồng cho phát triển địa phương.

    Download xem tóm tắt dự án