Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Thực trạng quản lý và sử dụng tài nguyên đất rừng tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2008
Trang: 19
Người đăng:
Từ khóa: Giao đất giao rừng, quyền đất rừng, qui hoạch sử đụng đất, xung đột đất, Nông Lâm trường quốc doanh, luật đất đai, luật bảo vệ phát triển rừng.
Abstract:
Trong năm 2006 - 2007, CIRUM đã hỗ trợ một chương trình khảo sát nghiên cứu về thực trạng quản lý và sử dụng tài nguyên đất rừng (dân tộc Dao và Tày) tại xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập. Một trong những đầu ra của chương trình khảo sát này là chương trình hỗ trợ điều chỉnh giao quyền sử dụng đất rừng cho người dân tại xã Bắc Lãng. Chương trình này đã hoàn thành và người dân cũng như chính quyền địa phương đánh giá cao về kết quả đạt được cả về phương pháp tiếp cận cũng như việc thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Về phương pháp tiếp cận, ngoài sự tham gia chủ trì của các phòng ban chức năng cấp huyện và xã, CIRUM đã phối kết hợp một cách tối đa sự tham gia của người dân và của tổ chức chính trị xã hội của địa phương, tôn trọng và kế thừa các mối quan hệ truyền thống trong cộng đồng, các giá trị văn hoá bản địa để giải quyết các vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài nguyên đất rừng đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân cũng như yêu cầu của Nhà nước đề ra.

Tháng 7/2006, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA) đã phối kết hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo: “Quản lý, bảo vệ và phát triển đất rừng tại tỉnh Lạng Sơn”. Những bài học kinh nghiệm từ chương trình giao đất giao rừng tại Bắc Lãng đã được đánh giá cao và được đề nghị chia sẻ và cần thiết nhân rộng ra các địa phương khác trong tỉnh.

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của Bắc Lãng, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn và CIRUM cùng thống nhất mở rộng các chương trình hoạt động ra các địa bàn khác tại tỉnh Lạng Sơn. Hai xã Hòa Thắng và Minh Sơn, huyện Hữu Lũng là điểm tiếp theo được tiến hành khảo sát.

Báo cáo này làm rõ thực trạng về việc quản lý và sử dụng tài nguyên đất rừng tại 2 xã Hoà Thắng và Minh Sơn, huyện Hữu Lũng. Đồng thời báo cáo cũng lột tả các mối quan tâm, điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và thách thức của các bên tham gia vào quyền quản lý và sử dụng đất rừng tại huyện Hữu Lũng nhằm đưa  ra những gợi ý can thiệp để các bên cùng có lợi. Các đề xuất có thể áp dụng cho các chương trình hành động ở cấp địa phương và nhân rộng ở các vùng khá cũng được báo cáo đề cập.
Print Bookmark and Share Back