Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Tạo sinh kế gắn với bảo vệ rừng tại Nghệ An và Hà Tĩnh
Tác giả:
Ngày đăng:
Trang:
Người đăng:
Từ khóa:
Abstract:
20 ha trồng cây Bon bo dưới tán rừng sắp cho thu hoạch tại huyện Quế Phong, Nghệ An và 5 ha rừng tự nhiên nghèo đã được trồng 5000 cây lâm nghiệp bản địa là một trong những kết quả bước đầu của việc thực hiện dự án nhỏ do trung tâm CIRUM tư vấn hỗ trợ với nguồn tài trợ từ EU sau 1 năm triển khai.
Các dự án do chị em phụ nữ làm quản lý và tổ chức thực hiện tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và xã Sơn Lĩnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh đã có những kết quả rất đáng ghi nhận.

Tại xã Đồng Văn, mô hình Bon Bo và Mô hình trồng Lùng xen cây Bon bo đã và đang phát triển khá tốt bước đầu đem lại những hiệu quả nhất định. Tất cả 20 mô hình với tổng diện tích 20ha trồng cây Bon Bo đạt tỉ lệ sống hơn 70%. Theo đại diện Trung tâm CIRUM trong chuyến công tác từ ngày 10 đến 13 tháng 7 năm 2018 vừa qua nhận định: đến tháng 10 năm nay sẽ có 3 mô hình sẽ cho thu hoạch và nhữngmô hình còn lại sẽ bắt đầu cho thu hoạch từ năm 2019. Theo ước tính khi đi vào thời kỳ kinh doanh mỗi ha Bon bo sẽ cho thu hoạch khoảng gần 10 triệu đồng.


Ban quản lý dự án, chính quyền địa phương và Trung tâm CIRUM đang đánh giá tiến độ thực hiện dự án
 
Tại xã Sơn Sĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tổng diện tích cây lâm nghiệp bản địa đã trồng xen trên rừng tự nhiên nghèo là 5ha với hơn 5,000 cây con chủ yếu là Lát Hoa với tỷ lệ sống đạt trên 80%. Trong thời gian tới BQL Dự án sẽ tiếp tục trồng thêm khoảng 5,000 cây các loại Lát Hoa, Cồng, Vạng Trứng trên các diện tích đất rừng đầu nguồn nghèo kiệt của 3 thôn còn lại trong xã.
 
Kết quả đánh giá của CIRUM cho thấy các dự án nhỏ được triển khai theo đúng tiến độ và bước đầu đã đem lại hiệu quả về kinh tế, năng lực quản lý của chị em đã nâng lên một bước trong việc điều phối và tổ chức cho cộng đồng tham gia. Tuy nhiên, bên cạnh những mô hình làm tốt vẫn còn có một số mô hình còn để trình trạng trâu, bò vào ăn lá non của cây Bon Bo làm cho cây chậm phát triển. Để khắc phục những hạn chế đó các chủ mô hình đã được chị em trong các ban quản lý dự án động viên rào chắn trâu bò đảm bảo cho cây bon bo phục hồi và phát triển.

Lâm nghiệp bản địa lợi cả đôi đường
Theo kế hoạch trong những tháng tới, trên các mô hình ở cả hai vùng Hà Tĩnh và Nghệ An các chị sẽ tiếp tục điều phối phát dọn cây bụi, cây dây leo nhằm đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Những cây Bon Bo, cây lâm nghiệp bản địa sẽ được tiếp tục trồng dặm thay thế những cây bị trâu bò phá hại. Đặc biệt, chính quyền  xã Sơn Lĩnh và các thành viên trong Ban quản lý dự án đang thúc đẩy để hình thành Tổ hợp tác do chính các thành viên nòng cốt vận hành với mục tiêu tiếp tục sản xuất cây lâm nghiệp bản địa để phục vụ cho nhu cầu của người dân trong và ngoài vùng nhằm nâng cao đời sống của người dân gắn với công tác bảo vệ rừng một cách bền vững.
Print Bookmark and Share Back