SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Xuất bản
Câu chuyện
Video
Tài liệu
Khuyến nghị chính sách
Liên minh chủ quyền sinh kế
Chi tiết tài liệu  
Mô hình giải quyết chồng chéo đất rừng dựa vào cộng đồng tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Tác giả: CIRUM
Ngày xuất bản: 2018
Số trang: 6
Nhà xuất bản:
Từ khóa: rừng cộng đồng, chồng chéo, BQL, rừng phòng hộ, giao đất
Tóm tắt:
Với một diện tích đất rừng quá nhỏ (0,27 ha/hộ, 0,05 ha/người), thì không thể đảm bảo an ninh lương thực cho một gia đình nông dân ở xã Cao Sơn. Thực tế chỉ ra: người dân thiếu đất rừng trầm trọng để duy trì kế sinh nhai truyền thống, họ trở nên ngày càng khó khăn, và không có lời giải đáp. Trước tình hình này, CIRUM đã có chuyến khảo sát và phát hiện có sự chồng chéo lớn về quản lý đất rừng giữa BQL và cộng đồng các thôn bản. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến người dân thiếu đất rừng sản xuất, và diện tích rừng do BQL quản lý bị suy giảm nhiều. Mời quý vị xem chi tiết và tải Tài liệu tại đây
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.