Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Mô hình giải quyết chồng chéo đất rừng dựa vào cộng đồng tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2018
Trang: 6
Người đăng:
Từ khóa: rừng cộng đồng, chồng chéo, BQL, rừng phòng hộ, giao đất
Abstract:
Với một diện tích đất rừng quá nhỏ (0,27 ha/hộ, 0,05 ha/người), thì không thể đảm bảo an ninh lương thực cho một gia đình nông dân ở xã Cao Sơn. Thực tế chỉ ra: người dân thiếu đất rừng trầm trọng để duy trì kế sinh nhai truyền thống, họ trở nên ngày càng khó khăn, và không có lời giải đáp. Trước tình hình này, CIRUM đã có chuyến khảo sát và phát hiện có sự chồng chéo lớn về quản lý đất rừng giữa BQL và cộng đồng các thôn bản. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến người dân thiếu đất rừng sản xuất, và diện tích rừng do BQL quản lý bị suy giảm nhiều. Mời quý vị xem chi tiết và tải Tài liệu tại đây
Print Bookmark and Share Back