Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Không gian sinh kế của cộng đồng các tộc người thiểu số vùng cao vẫn lực bất tòng tâm
Tác giả: LISO
Ngày đăng: 12/2014
Trang:
Người đăng: 45
Từ khóa: Rừng cộng đồng, quyền đất rừng, qui hoạch sử dụng đất dựa vào cộng đồng, giao đất giao rừng dựa vào cộng đồng, tri thức bản địa, dịch vụ môi trường rừng, redd+, speri, chesh, tew, cirum, code, c
Abstract:
Trợ giúp và song hành cùng cộng đồng các tộc người thiểu số khẳng định chủ quyền sinh kế, nhất là các quyền liên quan tới rừng và đất rừng là việc không đơn giản, đặc biệt trong bối cảnh các nước trong khu vực Mêkông (chủ yếu là Việt Nam và Lào).  
 
Quyền sinh kế là đặc ân mà tạo hóa ban tặng công bằng cho nhân loại để duy trì sự tồn sinh tất yếu của một cuộc đời; ai cũng như ai. Vậy tại sao, các tộc người thiểu số sống trong các vùng núi rừng lại luôn phải đối mặt với sự đe dọa về các quyền đặc ân cơ bản này trong nhiều thập kỷ phát triển theo xu thế công nghiệp hóa và hiện đại hóa?
 
Tài liệu này là nỗ lực của cộng đồng các tộc người thiểu số cùng chúng tôi (Liên minh LISO gồm các tổ chức: TEW-CHESH-CIRD-SPERI-CIRUM-CODE, trong 20 năm qua kể từ 1995 tới nay chúng tôi đã và đang cố gắng cùng với các cơ quan thực thi pháp luật về đất và rừng khắc phục từng bước nhằm giảm bớt những tổn thương đang ngày càng trở nên khốc liệt thông qua việc đảm bảo các quyền cơ bản nhất liên quan tới sự sinh tồn của đồng bào các tộc người thiểu số vùng cao.

Tải về xem chi tiết
Print Bookmark and Share Back