SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Xuất bản
Câu chuyện
Video
Tài liệu
Khuyến nghị chính sách
Liên minh chủ quyền sinh kế
Chi tiết tài liệu  
Kết quả bước đầu thí điểm mô hình “Chia sẻ lợi ích giữa vườn quốc gia Chư Mom Ray và cộng đồng”
Tác giả: CIRUM
Ngày xuất bản: 2018
Số trang: 5
Nhà xuất bản: CIRUM
Từ khóa: chia sẻ, lợi ích, Chư Mom Ray, cộng đồng, đất lâm nghiệp, sinh kế, rừng
Tóm tắt:
Rừng và đa dạng sinh học của VQG Chư Mom Ray đã và đang đối mặt với thách thức rất lớn là tình trạng mất rừng, vi phạm đất rừng diễn ra ngày càng nghiêm trọng mà chưa có giải pháp khắc phục hữu hiệu. Trong khi đó nguồn sinh kế quan trọng truyền thống từ rừng và đất rừng của cộng đồng dân tộc Ja Rai ở đây bị thu hẹp. Việc tham gia quản lý bảo vệ rừng VQG chưa đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, vì người dân địa phương sinh sống cạnh rừng chưa được quyền tiếp cận rừng tự nhiên. Để hỗ trợ người dân có thêm nguồn thu nhập và tham gia bảo vệ rừng, VQG Chư Mom Ray có tổ chức cho dân nhận khoán bảo vệ rừng. Xuất phát từ nhu cầu sinh kế từ rừng của cộng đồng làng Bar Gốc, VQG Chư Mom Ray và UBND huyện Sa Thầy đề xuất ý tưởng phối hợp triển khai mô hình thí điểm chia sẻ lợi ích giữa VQG Chư Mom Ray và cộng đồng có sự hỗ trợ tư vấn của Trung tâm CIRUM và Liên hiệp các hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh Kon Tum.

Mời quý vị xem chi tiết và tải Tài liệu TẠI ĐÂY
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.