Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Kết quả bước đầu thí điểm mô hình “Chia sẻ lợi ích giữa vườn quốc gia Chư Mom Ray và cộng đồng”
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2018
Trang: 5
Người đăng: CIRUM
Từ khóa: chia sẻ, lợi ích, Chư Mom Ray, cộng đồng, đất lâm nghiệp, sinh kế, rừng
Abstract:
Rừng và đa dạng sinh học của VQG Chư Mom Ray đã và đang đối mặt với thách thức rất lớn là tình trạng mất rừng, vi phạm đất rừng diễn ra ngày càng nghiêm trọng mà chưa có giải pháp khắc phục hữu hiệu. Trong khi đó nguồn sinh kế quan trọng truyền thống từ rừng và đất rừng của cộng đồng dân tộc Ja Rai ở đây bị thu hẹp. Việc tham gia quản lý bảo vệ rừng VQG chưa đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, vì người dân địa phương sinh sống cạnh rừng chưa được quyền tiếp cận rừng tự nhiên. Để hỗ trợ người dân có thêm nguồn thu nhập và tham gia bảo vệ rừng, VQG Chư Mom Ray có tổ chức cho dân nhận khoán bảo vệ rừng. Xuất phát từ nhu cầu sinh kế từ rừng của cộng đồng làng Bar Gốc, VQG Chư Mom Ray và UBND huyện Sa Thầy đề xuất ý tưởng phối hợp triển khai mô hình thí điểm chia sẻ lợi ích giữa VQG Chư Mom Ray và cộng đồng có sự hỗ trợ tư vấn của Trung tâm CIRUM và Liên hiệp các hội Khoa học-Kỹ thuật tỉnh Kon Tum.

Mời quý vị xem chi tiết và tải Tài liệu TẠI ĐÂY
Print Bookmark and Share Back