Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Cộng đồng các dân tộc thiểu số trôi nổi trên dòng sông Đổi mới Nông Lâm trường
Tác giả: Trần Thị Lành
Ngày đăng: 2012
Trang: 25
Người đăng: www.speri.org
Từ khóa: Dân tộc thiểu số, quyền đất rừng, sinh kế, luật tục, quản trị cộng đồng, quản lý TNTN, NLTQD
Abstract:
Bài viết dẫn dắt quá trình quản lý, sử dụng đất rừng của Việt Nam qua các thời kì lịch sử cũng như sự thay đổi của Chính sách. Quá trình thay đổi này liên quan tới thực trạng vận hành của hệ thống NLTQD - Chủ thể đại diện Nhà nước để quản lý hầu hết diện tích đất rừng của cả nước. Bài viết cũng nêu bật mối quan hệ giữa người dân địa phương, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số, không gian văn hóa sinh tồn của họ đối với đất rừng - nơi mà qua quá trình lịch sử, từ khi giành độc lập, các NLTQD đang quản lý, khai thác.
Print Bookmark and Share Back