Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Các dạng mâu thuẫn về quyền quản lý và sử dụng đất rừng: Giải pháp và bài học ở xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2018
Trang: 4
Người đăng: CIRUM
Từ khóa: lâm nghiệp, đất rừng, cộng đồng, giải quyết, vướng mắc
Abstract:
Dền Sáng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Xã có 5 thôn bản, 100% người Dzao đỏ, dân số 437 hộ, với 2.184 nhân khẩu; tỷ lệ hộ nghèo là 72,1 %. Người dân các thôn ở đây có truyền thống sống gắn bó với rừng và bảo vệ rừng truyền thống theo luật tục từ lâu đời. Thực hiện chương trình giao đất 102, đơn vị tư vấn khi triển khai không tôn trọng ranh giới truyền thống của các thôn bản đã dẫn tới việc giao đất không đúng đối tượng: i) Giao đất của thôn cho từng hộ, nhóm từ 2-5 hộ chung một thửa đất. ii) Giao đất của thôn Nậm Giàng 1, Dền Sáng cho người dân xã Sàng Ma Sáo, trên cơ sở chương trình 364 mà không dựa vào ranh giới truyền thống và hiện trạng sử dụng đất rừng, từ đó dẫn đến việc vướng mắc, mâu thuẫn kéo dài giữa 2 dân tộc. Những sự việc đã đề cập ở trên đã dẫn tới việc người dân mất quyền quản lý, sử dụng đất rừng; các chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng được trả không đúng chủ, tài nguyên đất rừng có nơi không được quan tâm dẫn tới rừng có nguy cơ bị suy giảm nhanh chóng.
Chi tiết mời quý vị quan tâm tải về và đọc tại đây
Print Bookmark and Share Back