SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Xuất bản
Câu chuyện
Video
Tài liệu
Khuyến nghị chính sách
Liên minh chủ quyền sinh kế
Chi tiết tài liệu  
Các dạng mâu thuẫn về quyền quản lý và sử dụng đất rừng: Giải pháp và bài học ở xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Tác giả: CIRUM
Ngày xuất bản: 2018
Số trang: 4
Nhà xuất bản: CIRUM
Từ khóa: lâm nghiệp, đất rừng, cộng đồng, giải quyết, vướng mắc
Tóm tắt:
Dền Sáng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Xã có 5 thôn bản, 100% người Dzao đỏ, dân số 437 hộ, với 2.184 nhân khẩu; tỷ lệ hộ nghèo là 72,1 %. Người dân các thôn ở đây có truyền thống sống gắn bó với rừng và bảo vệ rừng truyền thống theo luật tục từ lâu đời. Thực hiện chương trình giao đất 102, đơn vị tư vấn khi triển khai không tôn trọng ranh giới truyền thống của các thôn bản đã dẫn tới việc giao đất không đúng đối tượng: i) Giao đất của thôn cho từng hộ, nhóm từ 2-5 hộ chung một thửa đất. ii) Giao đất của thôn Nậm Giàng 1, Dền Sáng cho người dân xã Sàng Ma Sáo, trên cơ sở chương trình 364 mà không dựa vào ranh giới truyền thống và hiện trạng sử dụng đất rừng, từ đó dẫn đến việc vướng mắc, mâu thuẫn kéo dài giữa 2 dân tộc. Những sự việc đã đề cập ở trên đã dẫn tới việc người dân mất quyền quản lý, sử dụng đất rừng; các chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng được trả không đúng chủ, tài nguyên đất rừng có nơi không được quan tâm dẫn tới rừng có nguy cơ bị suy giảm nhanh chóng.
Chi tiết mời quý vị quan tâm tải về và đọc tại đây
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.