SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Xuất bản
Câu chuyện
Video
Tài liệu
Khuyến nghị chính sách
Liên minh chủ quyền sinh kế
Chi tiết tài liệu  
Bài học vận động thành công Luật lâm nghiệp về quyền quản lý sử dụng rừng truyền thống gắn với luật tục của cộng đồng DTTS Việt Nam
Tác giả: CIRUM
Ngày xuất bản: 2018
Số trang: 4
Nhà xuất bản: CIRUM
Từ khóa: rừng, cộng đồng, hộ gia đình, đất lâm nghiệp, giao đất
Tóm tắt:
Cộng đồng 51 dân tộc thiểu số (DTTS) trên tổng số 54 dân tộc Việt Nam với khoảng 14 triệu người định cư ở vùng đổi núi, có sinh kế, cuộc sống văn hóa xã hội gắn bó mật thiết với rừng và đất rừng. Tuy nhiên, cho đến hiện nay các DTTS vùng miền núi vẫn là vùng có tỷ lệ nghèo đói cao nhất cả nước. Nguyên nhân chính của thực trạng này là Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 (BVPTR) chưa đảm bảo quyền tiếp cận quản lý sử dụng rừng, đất rừng, cũng như chính sách đầu tư hỗ trợ về công tác bảo vệ phát triển rừng đối với chủ thể là hộ gia đình, đặc biệt là đối với chủ thể là cộng đồng làng bản các dân tộc.
Chi tiết mời quý vị tải về để đọc tại đây.
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.