Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Bài học vận động thành công Luật lâm nghiệp về quyền quản lý sử dụng rừng truyền thống gắn với luật tục của cộng đồng DTTS Việt Nam
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2018
Trang: 4
Người đăng: CIRUM
Từ khóa: rừng, cộng đồng, hộ gia đình, đất lâm nghiệp, giao đất
Abstract:
Cộng đồng 51 dân tộc thiểu số (DTTS) trên tổng số 54 dân tộc Việt Nam với khoảng 14 triệu người định cư ở vùng đổi núi, có sinh kế, cuộc sống văn hóa xã hội gắn bó mật thiết với rừng và đất rừng. Tuy nhiên, cho đến hiện nay các DTTS vùng miền núi vẫn là vùng có tỷ lệ nghèo đói cao nhất cả nước. Nguyên nhân chính của thực trạng này là Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 (BVPTR) chưa đảm bảo quyền tiếp cận quản lý sử dụng rừng, đất rừng, cũng như chính sách đầu tư hỗ trợ về công tác bảo vệ phát triển rừng đối với chủ thể là hộ gia đình, đặc biệt là đối với chủ thể là cộng đồng làng bản các dân tộc.
Chi tiết mời quý vị tải về để đọc tại đây.
Print Bookmark and Share Back