SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Cùng Hành Động
Sự kiện
Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Đăng ký Thành viên
Hỗ trợ
Liên minh chủ quyền sinh kế
Sự kiện
18/12/2017
Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 mới được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017 đã quy định rõ việc bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào rừng được giao rừng gắn với giao đất để sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp. 
xem chi tiết...
29/09/2017
Ngày 27.9, tại TP Đà Nẵng, Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội tổ chức Hội thảo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2006 - 2016. Hội thảo tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, các vấn đề khó khăn, thách thức, cũng như các giải pháp phù hợp làm cơ sở để đóng góp vào sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004 được Quốc hội thảo luận trong quý 4/2017. Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chủ trì Hội thảo.
xem chi tiết...
22/05/2017
Tiếp theo các Hội thảo được tổ chức tại T.P Lào Cai ngày 7.4.2017 về góp ý Luật BV&PTR năm 2004 vùng Tây Bắc (Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang) do Tổng cục Lâm nghiệp, Trung tâm CIRUM và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lào Cai phối hợp tổ chức và Hội thảo ngày 26.4.2017 tại Hà Nội do Hội Đồng Dân tộc Quốc hội, CIRUM và Viện CENDI tổ chức. Ngày 5.5.2017 tại Thành phố Kon Tum Tổng cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum và Trung tâm CIRUM  tiếp tục phối hợp tổ chức Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật BV&PTR (sửa đổi) cho các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Tham gia hội thảo lần này có gần 70 đại biểu tham gia, gồm: đại diện Ủy ban dân tộc Quốc hội, Tổng cục lâm nghiệp, Sở NN&PTNT và Chi cục Kiểm lâm/Chi cục Lâm nghiệp các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lăk, Đăk Nông, Sở TN&MT tỉnh Kon Tum, vườn quốc gia, khu bảo tồn trên địa bàn tỉnh, chuyên gia địa phương, nhà khoa học trường Đại học Tây Nguyên, cộng đồng dân cư và Trung tâm CIRUM.
xem chi tiết...
22/05/2017
Khoán bảo vệ rừng và ổn định sinh kế của người dân sống gần rừng đã và đang là chủ trương chính sách cấp bách của Đảng và Nhà nước ta trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, một thực trạng cho thấy nếu chỉ đơn thuần khoán bảo vệ rừng thì nguồn lợi kinh tế mang lại cho người nhận khoán còn khá hạn chế dẫn đến việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng chưa thực sự hiệu quả. Chính vì vậy, việc vừa khoán bảo vệ rừng vừa hỗ trợ người dân thực hiện các mô hình tạo thu nhập ổn định ngay tại mảnh rừng theo hướng "đồng quản lý" là một hướng đi phù hợp và cần triển khai nhân rộng tại nhiều địa phương.
xem chi tiết...
22/05/2017
Rừng cộng đồng, sinh kế của người dân gắn với rừng, và phát triển rừng bền vững là những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất tại Hội thảo “Góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)” do Hội đồng Dân tộc Quốc hội tổ chức tại Hà Nội ngày 26/4/2017. Để khắc phục tình trạng người dân tộc thiểu số nghèo ở nhiều vùng vẫn còn thiếu đất ở, đất sản xuất sau khi thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ đất cho đồng bào, một đề nghị đáng chú ý trong Hội thảo này là: bổ sung vào nguyên tắc trong giao rừng (Điều 19 của Dự thảo luật) quy định: “Bảo đảm tôn trọng không gian sinh kế, sinh tồn, bản sắc văn hoá của các dân tộc”.
xem chi tiết...
Sự kiện khác
Next
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.