SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Giới Thiệu
Tổng quan
Điều Phối Viên Vùng
Ban Thư Kí
Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Liên minh chủ quyền sinh kế
Điều Phối Viên Vùng
Từng mạng lưới cấp địa phương nằm trong vùng hoạt động của LandNet bầu 1 đến 2 người đảm nhiệm điều phối hoạt động của Mạng lưới, gọi là Điều phối viên vùng. Điều phối vùng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung công việc đã được thống nhất với Ban thư ký. Mạng lưới địa phương họp định kỳ 3 tháng/lần và họp đột xuất khi có yêu cầu; đồng thời thực hiện tiếp nhận đăng kí thành viên mới. Nhiệm kỳ của Điều phối địa phương 1 năm.


 
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.