SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Liên minh chủ quyền sinh kế
Tin tức
06/04/2012
CDEA (Community Development and Environment Association) đang triển khai dự án: Bảo vệ rừng đầu nguồn cộng đồng tại bản Co Noi, huyện Xay, tỉnh U Dom Xay. Các vấn đề khó khăn của vùng dự án liên quan tới xung đột giữa các hộ gia đình và cộng đồng tại các khu rừng đầu nguồn nước để có đất canh tác dẫn đến mất rừng, người dân thiếu nước sinh hoạt và sản xuất... ...
Chi tiết »
08/05/2012
Producing new and alternative maps the local community in the Northern District of Simai Cai in Vietnam affirmed their right to more forest land. The re-mapping was a pilot project supported by Norwegian People’s Aid (NPA). ...
Chi tiết »
08/04/2012
Năm 2009, huyện Xieng Ngan, tỉnh Luang Prabang, Lào tổ chức giao quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình người H’mông ở bản Keo Kan Chan. Theo qui định, mỗi hộ gia đình được giao 3 mảnh đất sản xuất. Diện tích còn lại được giao cho bản và huện quản lý. ...
Chi tiết »
<<  55 56 57 58 59 60
Video
Giao đất gắn với giao rừng dựa vào cộng đồng tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
04-25-2018 - 04:04:31
Mô hình trồng Đót vừa tạo thu nhập, vừa bảo vệ rừng của phụ nữ Vân Kiều
04-09-2018 - 04:04:48
Trải nghiệm văn hóa các cộng đồng dân tộc Tây Bắc
04-05-2018 - 05:04:50
Xem thêm
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.