Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Vấn đề đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

  • Trình bày bà Hoàng thị Vân Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và Pháp Chế, Tổng Cục Quản lý đất đai - Bộ TN&MT tại Hội thảo: Quản lý và sử dụng đất đai tại cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi do SPERI, CODE và CIRUM tổ chức ngày 1/11/2012 tại Hà nội. Tải về xem chi tiết

Bài viết khác