Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Trình bày thảo luận nhóm NGOs: Hội thảo giải quyết xung đột đất rừng dựa vào Luật tục_từ ngày 4-6.4.2012 tại Luang Prabang, Lào

  • Kết quả thảo luận nhóm cán bộ các tổ chức CHESH_Lào, SPERI, LBA và CDEA trong Hội thảo: Giải quyết xung đột đất rừng dựa vào Luật tục tổ chức bởi CHESH Lào / SPERI từ ngày 4 đến 6 tháng 4 năm 2012 tại T.P Luang Prabang, Lào. Liên hệ lupapa@speri.org để có tài liệu chi tiết.

Bài viết khác