SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Giới Thiệu
Tổng quan
Điều Phối Viên Vùng
Ban Thư Kí
Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Liên minh chủ quyền sinh kế
Tin tức
Tổng hợp hồ sơ vận động sửa đổi Luật BV&PTR- Luật lâm nghiệp
21/11/2017
Hệ thống các văn bản, phiên bản dự thảo và Bản tư vấn/kiến nghị của CIRUM – LISO gửi đi từ tháng 4/2016 đến 11/2017

Phiên bản dự thảo CIRUM – LISO được tiếp cận  Bản tư vấn góp ý của CIRUM - LISO
TT Văn bản/Phiên bản dự thảo TT Bản tư vấn góp ý
1. 142 /QĐ-TCLN-PCTT về Phân công nghiệm vụ & Nội dung Xây dựng Dự án Luật lâm nghiệp: 26/4/2016    
2. Văn bản số 4946/BNN-TCLN về đề nghị các địa phương, các ngành liên quan đánh giá tổng kết thi hành luật và đề xuất sửa đổi: 15/6/2016    
3. Đề cương Dự án Luật lâm nghiệp: 23/8/2016    
4. Bản Rà soát đề xuất khung chính sách xây dựng Luật lâm nghiệp: 5/9/2016 1. Bản Tư vấn số 0 (TV0): Góp ý trực tiếp vào Bản Rà soát khung chính sách 5/9/2017
    2. Bản TV1: 23/8/2016
5. Bản Rà soát đề xuất khung chính sách: 12/9/2016 3. Bản TV2: 27/9/2016
6. Dự thảo 1: 4.10/2016 4. Bản TV3: 9/10/2016 (góp ý dự thảo 1)
7. Dự thảo 2.1:17/10/2016 5. Bản TV4: Ngày 28/11/2016 (góp ý Dự thảo 2)
8. Dự thảo 2.2: 20/10/2016  
9. Dự thảo 3.1: 5/12/2016    
10. Dự thảo 3.2: 12/12/2016 6. Bản TV5: Ngày 16/12/2016 (Tại Hội nghị Quốc gia) góp ý Dự thảo 3
11. Dự thảo 3.3: 24/12/2016 (trình Bộ Tư pháp)    
12. Dự thảo 4.1: 12/1/2017    
13. Dự thảo 4.2: 23/2/2017: Trình Chính Phủ 7. Bản TV6: 27/2/2017: góp ý Dự thảo 4 & 5
14. Dự thảo 5.1: 29/2/2017: Trình Quốc Hội /họp thường vụ 16/3/2017 8. Bản tư vấn kiến nghị Hội thảo Tây Bắc với TCLN & Sở NN Lào Cai (5/4/2017): ngày 12/4/2017
15. Dự thảo 5.2: 7/6/2017 (kỳ họp thứ 3 – Quốc Hội khóa 14 cho ý kiến) 9. Bản tư vấn kiến nghị Hội thảo TW với HĐDT Quốc hội (26/4): 8/5/2017
16. Dự thảo 6.1: 17/7/2017: Tổng hợp ý kiến Quốc Hội 10. Bản tư vấn Kiến nghị hội thảo vùng Tây Nguyên với TCLN & Sở NN Kon Tum (5/5/2017): 15/5/2017
17. Dự thảo 6.2: 27/7/2017    
18. Dự thảo 6.3: 1/8/2017 11. Bản TV7: 2/8/2017 góp ý Dự thảo 6.3
19. Dự thảo 6.4: 11/8/2017 (họp Thường vụ Quốc Hội 14/8/2017) 12. Bản kiến tư vấn nghị hội thảo của LISO (22/8/2017): 28/8/2017
20. Dự thảo 6.5: 21/8/2017: Gửi 63 đoàn Đại biểu Quốc Hội    
21. Dự thảo 6.6: 1/10/2017: Tổng hợp ý kiến 63 đoàn Đại biểu Quốc Hội    
22. Dự thảo 6.7: 4/10/2017: Tổng hợp ý kiến 63 đoàn Đại biểu Quốc Hội    
23. Dự thảo 6.8: 20/10/2017: Trình kỳ họp 4 (thảo luận 24/10)    
24. Dự thảo 6.9: 14/11/2017: Kỳ họp thứ 4 – QH khóa 14 biểu quyết thông qua (thông qua ngày 15/11/2017)    
 

In bài viết Bookmark and Share Quay lại
Tin khác
Xem tiếp
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.