Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Phân tích Thông tư liên tịch 07 và REDD

  • Câu hỏi lớn đặt ra trước ‘Cơ chế hỗ trợ nhằm giảm khí phát thải do rừng bị phá hoặc cạn kiệt’ (viết tắt bằng tiếng Anh là REDD) là làm thế nào bảo đảm an toàn sinh kế, phát triển bền vững tài nguyên, an ninh và công bằng xã hội trên những địa bàn nhạy cảm ở vùng núi, vùng dân tộc ít người.

    Những văn bản quy phạm pháp luật như Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT, Chỉ thị 1019/TTg-ĐMDN thể hiện động thái mới nhất của các nhà hoạch định chính sách trước thực trạng và những bức xúc trong quản lý đất, rừng. Cần tiến hành các bước giao rừng, xác định thứ tự ưu tiên các chủ thể được giao đất giao rừng như thế nào để đáp ứng được các yêu cầu của REDD là vấn đề được bàn trong bài viết này.

    Xin mời liên hệ speri@speri.org hoặc dtkien@speri.org để được truy cập và tải tài liệu về.

Bài viết khác