Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Một số kinh nghiệm và bài học rút ra từ thực tiễn giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng tai bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch

  • Báo cáo tham luận của ông Lang Văn Minh - PCT UBND huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An trong Hội thảo: Quản lý Rừng Cộng đồng - Chính sách và Pháp luật được tổ chức bởi Viện SPERI và Sở NN&PTNT ngày 9 tháng 10 năm 2012. Tải về xem chi tiết.

Bài viết khác