Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Báo cáo Tổng quan về Lâm trường Quốc doanh năm 2011

  • Báo cáo Tổng quan về Lâm trường Quốc doanh 'Hiện trạng, các Vấn đề, và Khuyến nghị' vừa được chấp bút bởi cán bộ của Ban chính sách về các tổ chức quản lý rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, tháng 11 năm 2011. Báo cáo được chia sẻ bởi Trung tâm CIRUM, nằm trong mạng lưới các tổ chức hoạt động về quyền đất đai đặc biệt là đất rừng cộng đồng cho cộng đồng dân tộc thiểu số.

    Nổi cộm lên là những vấn đề xoay quanh câu chuyện (1) sự trì trệ của các lâm trường quốc doanh mặc dù đã có Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 16/6/2003 Bộ chính trị BCH TW Đảng (Khóa IX) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh; và (2) trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của các công ty lâm nghiệp hiện đang tồn tại những tranh chấp, lấn chiếm, chồng lấn về đất đã giao/chưa giao cho các công ty lâm nghiệp và với cộng đồng người dân. 

    Xin mời liên hệ lupapa@speri.org để được truy cập và tải tài liệu về.

Bài viết khác