Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Tin tức

Bản kiến nghị góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2007/TT-BNN của CIRUM/LandNet

  • Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu, đánh giá tổng kết công tác giao đất giao rừng (GĐGR) giữa Cục kiểm lâm – Tổng cục lâm nghiệp với các tổ chức: Trung tâm Tư vấn quản lý bền vững tài nguyên và Phát triển văn hóa cộng đồng Đông Nam Á (Trung tâm CIRUM), Viện Tư vấn phát triển (Viện CODE) và Viện Nghiên cứu sinh thái chính sách xã hội (Viện SPERI) giai đoạn 2014 – 2015, ngày 13/4/2016 tại Hà Nội, Trung tâm CIRUM và Mạng lưới các tổ bảo vệ rừng đã tổ chức Tọa đàm tham vấn các đại biểu ở các địa phương Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã từng tham gia công tác giao đất giao rừng (GĐGR)  về góp ý  dự thảo sửa đổi bổ  sung Thông  tư 38/2007/TT-BNN theo yêu cầu Công văn 373/TCLN-PCTT của Tổng cục lâm nghiệp về việc đề nghị góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung các Thông tư.

    Chi tiết nội dung bản kiến nghị, xin mời quý vị tải về tại đây

Bài viết khác