Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Vấn đề Dời-Nhập Bản và Thuê đất của Công ty Trung Quốc

 • Một trong những  vấn đề đang được các đại biểu tham gia Hội thảo: Giải quyết xung đột đất rừng dựa vào Luật tục tổ chức bởi CHESH Lào/SPERI tại tỉnh Luang Prabang diễn ra từ ngày 4 đến 6 tháng 4 năm 2012 quan tâm đó là: chính sách nhập bản nhỏ vào bản lớn và cho các C.ty Trung Quốc thuê đất trồng cây Cao su.

  Nang Khăm Bang_cán bộ của tổ chức LBA cho biết, hiện LBA đang triển khai dự án bảo tồn đa dạng sinh học tại Mường Nhot U, tỉnh Phong Sa Ly, Lào. Mường Nhot U có 14 tộc người thiểu số bản địa cùng sinh sống. Đời sống của các tộc người này chủ yếu phụ thuộc vào canh tác nương rẫy và thu hái các sản phẩm từ rừng. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, dân số của toàn huyện tăng lên đột biến do chính sách dời và nhập các bản nhỏ vào các bản lớn. Điều này gây ra sự đảo lộn về cấu trúc cộng đồng, các vấn đề xã hội gia tăng, đời sống của người dân, đặc biệt là các gia đình mới định cư trở lên vô cùng khó khăn do thiếu đất canh tác.

  Để khắc phục tình trạng này, Chính quyền địa phương đã tổ chức giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, hầu hết các vùng đất được giao đều rất xa, bạc màu và không có khả năng canh tác. Các diện tích gần bản, màu mỡ lại được giao cho các Công ty Trung Quốc thê để trồng cây Cao Su. Người dân phải vào các vùng đầu nguồn chặt cây, đốt rừng để tìm kiếm diện tích canh tác. Nhiều gia đình phải đi làm thuê, bán sức lao động cho các Công ty Trung Quốc. Mâu thuẫn giữa các gia đình, tộc người, giữa người dân địa phương và các Công ty Trung Quốc ngày càng gia tăng.

  Ông Xổm Lít_thành viên Ban tư vấn phát triển cộng đồng Luang Prabang cho biết, các vấn đề trên đây không chỉ xảy ra riêng ở Phong Sa Ly, mà đã và đang là một thách thức đối với các gia đình và cộng đồng trong vùng Nậm Thuộm, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luang Prabang. Chúng tôi đã đưa vấn đề này tới các cơ quan chức năng của huyện hơn 5 năm trước đây. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này không chỉ dừng lại những biện pháp ở cấp huyện hay tỉnh mà chính sách của nhà nước cần phải được thay đổi.
   
  CHESH Lào
  Hội thảo: Giải quyết xung đột đất rừng dựa vào Luật tục
  Luang Prabang, Lào_4-6.4.2012

   

Bài viết khác