Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Từ văn bản đến sự đồng thuận giải quyết chồng lấn - Giao đất giao rừng cho cộng đồng thí điểm tại Lùng Sui-Si Ma Cai

  • Tiếp theo công văn số 870/UBND-VP của UBND huyện Si Ma Cai ngày 29 tháng 12 năm 2011 về việc đồng ý đề nghị của UBND xã Lùng Sui liên quan tới chỉnh lý hồ sơ địa chính năm 2006 và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia định, cộng đồng dân cư thôn Lùng Sán, ngày 16 tháng 3 năm 2012, UBND huyện Si Ma Cai ban hành Quyết định số 100/UBND-QĐ về việc điều chỉnh thành phần Tổ giao đất giao rừng huyện Si Ma Cai, trong đó bổ nhiệm Trưởng Phòng TNMT làm Tổ trưởng.

    Ngày 27 tháng 3 năm 2012, các đại diện của Tổ giao đất giao rừng huyện Si Ma Cai, Hội đồng Giao đất xã Lùng Sui, thôn Lùng Sán và Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội (SPERI) đã tổ chức rà soát hiện trạng tình hình quản lý, sử dụng đất theo đối với các chủ sử dụng tại khu vực rừng Chông Te Chè đã giao cho hộ gia đình quản lý, xác định rõ đối tượng sử dụng còn đang có sự chồng lấn giữa chủ rừng, gồm Ban quản lý rừng phòng hộ và hộ gia đình cá nhân thôn Lùng Sán. Các bên đã thảo luận và đi đến một số kết luận ban đầu. Thứ nhất, hiện trạng rà soát tại tờ bản đồ số 01 giao đất lâm nghiệp tại xã Lùng Sui thì khu vực chồng lấn thuộc khu rừng Chông Te Chè địa phận thôn Lùng Sán nằm trong khu vực rừng phòng hộ, hiện đã giao cho hộ gia đình, cá nhân quản lý. Các hộ gia đình này đã được cấp giấy CNQSDĐ. Tuy nhiên, trên bản đồ rà soát ba loại rừng và số liệu thống kê lại giao đất thì Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Si Ma Cai đang quản lý khu vực chồng lấn với hộ gia đình, cá nhân. Thứ hai, tại khu vực đang có sự chồng lấn này, các hộ gia đình cá nhân đã quản lý, sử dụng ổn định từ lâu đời và không xảy ra chanh chấp với nhau.

    Trên cơ sở bản đồ và khảo sát thực tế tại khu vực chồng lấn - khu vực rừng Chông Te Chè, tổ công tác cùng xác định và kết luận, đề nghị. Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, giao lại toàn bộ diện tích rừng, đất rừng đã rà soát đang có sự chồng lấn cho các hộ gia đình, cá nhân quản lý. Thứ hai, đề nghị điều chỉnh lại diện tích rừng phòng hộ gia cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Si Ma Cai cho phù hợp với hiện trạng quản lý đất rừng. Biên bản thỏa thuận này được đồng thuận và kí bởi Trưởng phòng TNMT, Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn, Hạt kiểm lâm huyện, UBND xã Lùng Sui và SPERI vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

    Chương trình giao đất giao rừng thí điểm cho cộng đồng theo thông tư liên tịch 07/TTLT/2011/BNN-BTNMTđược đồng thuận và phối hợp triển khai bởi Chính quyền và cơ quan chuyên môn huyện Si Ma Cai, Sở Lâm nghiệp tỉnh Lào Cai và Viện SPERI bắt đầu từ tháng 7 năm 2011. Chương trình đã đạt được những kết quả ban đầu liên quan tới nhận thức và năng lực của các đối tượng liên quan về phương pháp giao đất giao rừng dựa vào cộng đồng, sự thống nhất của chính quyền và ban ngành huyện Si Ma Cai và tỉnh Lào Cai thông qua các văn bản pháp lý, cũng như xác định rõ các điểm chồng lấn, chồng chéo giữa các chủ sử dụng-quản lý. Trên cơ sở đó, các đối tượng liên quan đã có những bước đột phá tiếp theo trong việc cùng thống nhất các phương án giải quyết chồng lấn ranh giới quản lý đất-rừng. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Si Ma Cai nhận thức rõ hơn vai trò của cá hộ gia đình, cộng đồng thông qua các qui định-thiết chế truyền thống trong quản lý và sử dụng đất rừng. Ban quản lý rừng đã nhất trí giao lại những diện tích đất rừng vốn đã được giao cho các hộ gia đình bằng giấy CNQSDĐ năm 2006 và những khu rừng ‘truyền thống’, ‘tâm linh’ - ‘Thứ Tỉ’ và ‘Nào Lồng’ của cộng đồng người H’mông thôn Lùng Sán. Kết quả của các bước tiếp theo sẽ được cập nhật trong bản tin tiếp theo. 

Bài viết khác