Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Trình bày của tổ chức CDEA

  • CDEA (Community Development and Environment Association) đang triển khai dự án: Bảo vệ rừng đầu nguồn cộng đồng tại bản Co Noi, huyện Xay, tỉnh U Dom Xay. Các vấn đề khó khăn của vùng dự án liên quan tới xung đột giữa các hộ gia đình và cộng đồng tại các khu rừng đầu nguồn nước để có đất canh tác dẫn đến mất rừng, người dân thiếu nước sinh hoạt và sản xuất... Phương pháp chính của Dự án là tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho chính quyền cấp tỉh, huyện và các thành phần liên quan giải thích, hòa giải với người dân. Một số hoạt động chính Dự án đã triển khai gổm: Tư vấn thành lập tổ chức nhóm quản lý ở cấp cộng đồng, kiểm tra và cắm mốc xác định ranh giới ở các vùng được phân chia, xây dựng qui chế quản lý và sử dụng rừng đầu nguồn cộng đồng, hỗ trợ thành lập quĩ phát triển cộng đồng và xây dựng ngân hàng chăn nuôi. Với những nỗ lực trên, các mâu thuẫn tại cộng đồng đã được giải quyết ổn thỏa. Người dân tự nguyện tham gia quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn của cộng đồng. Click download để đọc chi tiết.

Bài viết khác