Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Tập huấn kỹ năng kể chuyện của cộng đồng tại Sải Duần

 • Trong hai ngày 7 và 8 tháng 11 năm 2019 tại Nhà thuốc ngâm tắm của người Dao đỏ thôn Sải Duần (Bát Xát, Lào Cai), Trung tâm CIRUM đã tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng kể chuyện của cộng đồng cho 14 người tham gia thuộc hai nhóm dân tộc: Dao Đỏ (từ xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, Lào Cai) và H’Mông (từ xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, Lào Cai).
   
  Các thành viên tham gia tập huấn
   
  Người tham gia đã nêu chủ đề quan tâm và ứng dụng tự kể câu chuyện của mình, sau đó tập trung luyện kỹ năng kể câu chuyện mà cộng đồng quan tâm. Nhóm người Dao Đỏ tập trung luyện cách kể chuyện xây dựng, vận hành nhà xông tắm thuốc nam Dao Đỏ, các ý nghĩa văn hoá của lễ cúng thần thuốc nam và phát huy tri thức thuốc nam để tạo sản phẩm, dịch vụ và tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Nhóm người Mông quan tâm phản ánh câu chuyện tháo gỡ các vướng mắc về ranh giới, chồng chéo quyền sử dụng rừng trong quá trình rà soát các loại rừng và đề nghị giao đất giao rừng cho cộng đồng.
   

  Ảnh nhóm đóng kịch
   
  Cùng với kỹ năng kể chuyện, người tham gia còn được trao đổi và thực hành luyện những kỹ năng cơ bản trong việc chụp ảnh, quay phim để bổ trợ minh hoạ cho các câu chuyện của cộng đồng.
  Người tham gia có cơ hội thảo luận về phát huy giá trị văn hoá trong việc quản lý, bảo vệ đất, rừng, tài nguyên tại địa phương. Cuộc tập huấn còn đề cập quyền sở hữu, tạo, lưu trữ và chia sẻ các dữ liệu, thông tin, tri thức, hình ảnh của cộng đồng các dân tộc thiểu số theo hưởng bảo vệ các lợi ích chính đáng của cộng đồng.
   

  Ảnh giao lưu, hoạt động nhóm ngoài trời
   
  Cuộc tập huấn được tổ chức tại cộng đồng, nên đã tạo cơ hội tốt để giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc, các địa phương khác nhau. Người tham gia đã bày tỏ mong muốn tiếp tục luyện kỹ năng kể các câu chuyện của cộng đồng mình truyền cảm hơn, để giúp công chúng hiểu đúng và tôn trọng các giá trị văn hoá, nguồn tài nguyên và sinh kế của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Bài viết khác