Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Lễ cúng rừng thiêng của người Tày thôn Khe Váp, xã Bắc Lãng, Đình Lập, Lạng Sơn

  • Đây là lễ hội có từ lâu đời của người Tày nơi đây, khu rừng gắn với nhiều câu chuyện linh thiêng và lịch sử của thôn bản. Việc duy trì lễ cúng rừng thiêng đã góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của người tày nơi đây và góp phần quản lý và bảo vệ rừng bền vững. Trung tâm CIRUM cùng chính quyền địa phương và cộng đồng người Tày thôn Khe Váp đã phối hợp thực hiện tư liệu hóa bộ phim này để có thể lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ sau này. Xem phim tại đây

Bài viết khác