Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Khảo sát, tìm kiếm giống cây Sa nhân tại vùng rừng xã Sơn Kim I

 • Tiếp theo kết quả nghiên cứu tiền khả thi mô hình Sa nhân dưới tán rừng tự nhiên tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai cũng như kế hoạch phát triển mô hình cây Sa nhân dưới tán rừng tự nhiên của Mạng lưới đất rừng (MLĐR) Hà Tĩnh ngày 22 tháng 5 năm 2014, trong 2 ngày từ 3/6-4/6/2014 các thành viên của Mạng lưới đã tổ chức khảo sát và tìm kiếm giống cây Sa nhân tại vùng rừng xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

  Các thành viên trong Nhóm đã tổ chức khảo sát ở 12 vị trí tại các vùng rừng thuộc xã Sơn Kim I gồm: Giốc Cua  Tròn, Khe Trù, Đá Liếp, Khe Dẽ, vườn Ông Bình tiểu khu 54, khu vực Khe Nhà Ròng phần ngoài và trong, Khe Quan, Khe Lò Vôi tiểu khu 55 và Khe Bà Liễu gần rừng ông Lâm, Khe Ngã Đôi, Khe Bệnh Viện thuộc tiểu khu 51. Qua quá trình kiểm tra và so sánh đặc tính sinh thái học như gốc, rễ, phiến lá, thân lá Nhóm đã xác định được 01 vị trí Khe Bệnh Viện thuộc tiểu khu 51 xuất hiện loài cây có đặc tính giống với loài Sa nhân tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát, Tỉnh Lào Cai.  Các vị trí khác nhóm cũng đã xác định các loài có đặc tính tương tự.

  Ông Trần Ngọc Lâm đang so sánh đặc điểm sinh thái lá, thân giữa Sa Nhân thu thập từ Lào Cai và Sa Nhân tại rừng Sơn Kim
   
  Ông Nguyễn Văn Hòa đang so sánh đặc điểm sinh thái lá, thân giữa Sa Nhân thu thập từ Lào Cai và Sa Nhân tại rừng Sơn Kim

  Các thành viên Nhóm cũng nhận định khu vực này có địa hình, tính chất đất gần giống với khu vực xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai như có nhiều đá, gần khe suối, đất ẩm, thảm thực vật xung quanh. Đây là điểm rất đáng chú ý bởi không chỉ phát hiện loài cây giống với cây Sa nhân tím ở Lào Cai mà các thành viên trong Nhóm còn nhận định đây là vị trí tốt để nhân giống cây Sa nhân tại vùng rừng xã Sơn Kim I. Bên cạnh đó Nhóm cũng đã xác đinhh được 19 loại cây thuốc nam với các giá trị dược liệu thuộc các khu vực nói trên. Các loài cây thuốc này được Ông Nguyễn Văn Mạnh – Thầy thuốc nam và là thành viên MLĐR ghi chép lại tỉ mỉ.

  Để đảm bảo phân tích đánh giá độ chính xác cao đặc biệt là các loài giống với cây Sa nhân tím ở Lào Cai Nhóm đề nghị cần có chuyên gia thực vật học để nghiên cứu sâu về loài cây này làm cơ sở chắc chắn hơn trước khi tiến hành trồng khảo nghiệm.

  LANDNET

Bài viết khác