Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Hội nghị tổng kết GĐGR thí điểm theo thông tư liên tịch 07/TTLT/2011-BTN&BNN tại Quế Phong - Nghệ An • Ngày 10 tháng 5 năm 2012, Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 chương trình phối kết hợp giữa UBND huyện Quế Phong và Viện SPERI triển khai thí điểm giao rừng gắn với giao đất trên cơ sở Thông tư liên tịch 07/TTLT-BNNN & BTNMT cho cộng đồng người Thái bản Pỏm Om, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu tham gia.
   
  Tham gia hội nghị các đại biểu rất bày tỏ bức xúc trước tình trạng chuyển nhượng đất đai không theo trình tự pháp luật, không thông qua chính quyền địa phương của nhiều hộ dân trên địa bàn huyện. Sau khi được giao đất họ đã bị những người giàu có thuyết phục bán đất, khi không còn đất để sản xuất, người dân thấy được giá trị đất đai thì đã muộn. Giao đất và rừng cho cộng đồng sẽ hạn chế tích tụ và chuyển nhượng đất đai, đây là giải pháp hữu hiệu cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Quế Phong.
   
  Bên cạnh đó, nhiều đại biểu khác cũng nhận thấy được tính cần thiết của quản lý rừng cộng đồng đối với cộng đồng người Thái. Ông Vi Văn Hoạt- trưởng ban dân vận huyện ủy bày tỏ: “Dù xã hội đã có nhiều biến chuyển bởi tác động hai mặt của nền kinh tế thị trường nhưng đến nay cộng đồng người dân tộc Thái tại đây vẫn duy trì được tính cộng đồng rất cao trong hành vi ứng xử và phát triển kinh tế xã hội mà việc thu hái thuốc nam một đặc trưng thể hiện rõ nét tính đạo đức trong hanh vi ứng xử đó chẳng hạn thu hái rễ cây thuốc nam cây có mười rễ thì cũng lấy chỉ có ba lá còn lại để dành cho cây phát triển và cũng như chừa cho tương lai. Giao quyền quản lý rừng cộng đồng sẽ mang lại cho người Thái cơ hội phát huy những giá trị vốn có”.
   
  Kết luận hội nghị cho thấy việc triển khai thí điểm chương trình giao rừng cộng đồng bản Pỏm Om là hết sức cần thiết, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và chiến lược phát triển kinh tế xã hội lấy phát triển nông lâm nghiệp làm chủ đạo của huyện Quế Phong. Chương trình giao rừng cộng đồng bản Pỏm Om đang được diễn ra đúng theo trình tự các bước do viện SPERI và UBND huyện Quế Phong thống nhất thực hiện. Hội nghị thống nhất kế hoạch phấn đấu hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ giao rừng cộng đồng cho bản Pỏm Om trước ngày 31 tháng 5 năm 2012./.

Bài viết khác