Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Đánh giá thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực quản lý rừng đa dạng sinh học và sử dụng đất bền vững cấp làng bản trên địa bàn huyện Hữu Lũng”

 • Dự án “Nâng cao năng lực quản lý rừng đa dạng sinh học và sử dụng đất bền vững cấp làng bản trên địa bàn huyện Hữu Lũng" được phối kết hợp triển khai bởi UBND huyện Hữu Lũng và Trung tâm CIRUM đã đạt mục tiêu đề ra, rừng và đất lâm nghiệp đã được giao cho cộng đồng và người dân là kết luận bởi ông Hoàng Văn Hùng- PCT huyện Hữu Lũng trong Hội nghị tổng kết Dự án ngày 16/1/2014.  Tham gia Hội nghị có đại diện Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Văn phòng UB, Hạt Kiểm lâm, Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng kí Quyền sử dụng đất, lãnh đạo các xã Hòa Sơn, Minh Sơn và các cộng đồng vùng Dự án Hố Mười (xã Minh Sơn) và Trại Dạ (Hòa Sơn).

  Thay mặt Hội nghị, Ông Hoàng Văn Hùng - PCT UBND huyện Hữu Lũng giới thiệu lý do, mục tiêu và tổng kết và đánh giá các hoạt động dự án, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến quản lý bền vững tài nguyên đất, rừng, công tác phối hợp giao quyền quản lý đất rừng cho hộ gia đình, cộng đồng.

  Bà Đào Thị Phương Lan - Phó Chánh Văn phòng thay mặt UBND huyện thông qua báo cáo kết quả hoạt động Dự án trong năm 2013. Theo báo cáo, 100% hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng vùng Dự án đã được cấp giấy CNQSDĐ với tổng diện tích 543 ha, trong đó có 89,4 ha đất rừng thu hồi từ các cá nhân bên ngoài vào mua bán trái phép đã được giao lại cho cộng đồng quản lý. Báo cáo cũng chỉ rõ vai trò, trách nhiệm và thực tế phối kết hợp của các bên liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Dự án. Đánh giá sự phối hợp các bên cho thấy UBND huyện luôn có sự chỉ đạo sát sao, Ban Điều phối Dự án huyện và các phòng ban chức năng tích cực phối hợp trong việc giải quyết các vấn đề mà Dự án đặt ra. Các cộng đồng hưởng lợi, xã, thôn đã tích cực phối hợp trong việc triển khai các hoạt động Dự án. Đặc biệt, UBND huyện đánh giá cao vai trò tư vấn, hỗ trợ của UBND các xã Hòa Sơn, Minh Sơn và các phòng ban chức năng trong việc triển khai các hoạt động Dự án, hoàn thiện thủ tục hồ sơ giao đất, giao rừng và giải quyết những vướng mắc ở cơ sở.

  Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các ý kiến của đại diện cộng đồng vùng Dự án về việc thực hiện hoạt động Dự án. Ông Lâm Văn Mỵ, Trưởng thôn Trại Dạ cho biết sau khi thực hiện xong việc giao sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng người dân hết sức vui mừng và đã thể hiện tính trách nhiệm cao trong công tác quản lý rừng. Trong hai tuần qua, ông Mỵ và người dân đã ngăn chặn kịp thời một số biểu hiện của việc mua bán đất trái phép đất được giao và ngăn chặn vụ đưa máy xúc vào mở đường để khai thác rừng. Hiện nay, hai vụ này đã được xử lý triệt để. Ông Mỵ chia sẻ: “Hộ gia đình ở xã Tân Thành vào thôn tôi đang làm thủ tục mua bán đất rừng, khi họ sang hỏi tôi về thủ tục thì tôi đã ngăn chặn ngay, tôi nói là họ không cho mua bán đâu, đất đã có sổ đỏ rồi, nếu mua xong thì xã cũng không cho làm thủ tục cho đâu”. Sau khi nghe chia sẻ những người này đã bỏ đi.

  Đại diện cộng đồng thôn Hố Mười, ông Lâm Văn Chín - Trưởng thôn chia sẻ, sau khi thôn nhận được giấy CNQSDĐ thì cộng đồng đã thảo luận và thống nhất, những gia đình nào thực hiện đúng theo trình Dự án thì sẽ được giao giấy CNQSDĐ. Ông Hoàng Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao giải pháp mà cộng đồng thôn Hố Mười đưa ra và coi đây là giải pháp nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong công tác quản lý bền vững tài nguyên rừng.

  Cũng tại Hội thảo, các phòng ban chuyên môn của huyện Hữu Lũng như Hạt Kiểm lâm, Phòng NN&PTNT cũng đã xác định vai trò của mình sau khi Dự án rút khỏi địa phương. Hạt Kiểm lâm khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các xã để tiến hành xây dựng hệ thống bảng biển, thực hiện công tác tuyên truyền liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng cộng đồng. Phòng NN&PTNT sẽ tiếp tục hỗ trợ việc thiết kế xây dựng mô hình và trồng cây lâm  nghiệp bản địa tại các mô hình của cộng đồng.

  Kết thúc Hội nghị, Ông Hoàng Văn Hùng khẳng định, Dự án đến nay đã đạt yêu cầu theo mục tiêu đề ra, rừng và đất lâm nghiệp đã giao cho cộng đồng dân cư thôn, bìa đỏ đã trao đến tận tay người dân. Ông cũng chỉ đạo các phòng ban chức năng của huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình liên quan đến quản lý và phát triển rừng và đề nghị các xã và các thôn nằm trong vùng dự án nắm thông tin liên quan đến công tác quản lý và phát triển rừng để phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng của huyện nhằm xử lý những phát sinh nếu có.

  Giai đoạn 2008-2009, Trung tâm CIRUM đã triển khai một số nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực quản lý và phát triển rừng trên địa bàn 2 xã Hòa Sơn và Minh Sơn làm cơ sở xây dựng các dự án hỗ trợ cho các giai đoạn sau.
   
  Giai đoạn 2010 - 2011, Trung tâm CIRUM phối hợp với chính quyền các cấp, cộng đồng xây dựng và tổ chức thực hiện dự án “Giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn tại khu vực phòng hộ Khuân Binh, xã Hòa Sơn”.
   
  Giai đoạn 2012 - 2013, Trung tâm CIRUM tiếp tục hỗ trợ chính quyền địa phương các cấp và người dân địa phương áp dụng quy trình giao đất, giao rừng dựa vào cộng đồng, tiến hành triển khai các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng tại thôn Hố Mười, xã Minh Sơn và xã Hòa Sơn; tiếp tục duy trì trồng cây và chăm sóc rừng tự nhiên đã trồng cây bản địa xã Minh Sơn. Qua đó đáp ứng được nhu cầu tư liệu sản xuất, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của người dân trong vấn đề quyền được quản lý sử dụng nguồn tài nguyên vốn gắn liền với cuộc sống hàng ngày của họ.
   
  CIRUM

Bài viết khác