Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Đánh giá mô hình trồng cây Sa nhân dưới tán rừng tự nhiên tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

 • Cải tạo và làm giàu rừng sau Giao đất, giao rừng cho hộ gia đình và cộng đồng được xác định là mục tiêu chiến lược của Mạng lưới đất rừng (MLĐR). Do đó, mô hình trồng và phát triển cây Sa nhân dưới tán rừng tự nhiên là một trong những giải pháp được các thành viên MLĐR Hà Tĩnh lựa chọn.

  Sau 6 tháng trồng thử nghiệm, ngày 01 tháng 4 năm 2015, đại diện Ban Thư ký và các thành viên Mạng lưới Đất rừng Hà Tĩnh đã tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển của cây Sa nhân để từ đó xem xét các hướng đi phù hợp. Số mô hình đánh giá 03 mô hình với số lượng cây đã trồng là 800 cây trên tổng diện tích trồng gần 1.000m2.

  (Cây Sa Nhân dưới tán rừng tự nhiên ở thôn Khe Năm)
   
  Những chỉ số từ kết quả đánh giá lần đầu cho thấy cây Sa nhân khá phù hợp với đất ở khu vực Hương Sơn, Hà Tĩnh. Trong 03 mô hình đánh giá có 02 mô hình của hộ gia đình Ông Trần Ngọc Lâm và Ông Trần Trọng Bình có tỷ lệ cây mẹ sống rất cao lên tới trên 90%,  trong đó, số cây mẹ đẻ từ một đến hai nhánh chiếm tới 40%.

  (Thành viên MLĐR cùng tham gia đánh giá tình hình sinh trưởng của cây Sa Nhân hộ gia đình ông Trần Ngọc Lâm)

  Kết quả đánh giá bước đầu là cở sở để các hộ gia đình tiếp tục chăm sóc, theo dõi sự phát triển của cây Sa nhân trong thời gian tới. Các thành viên trong đoàn đánh giá và chủ mô hình thống nhất sẽ tiếp tục đánh giá lần 2 vào tháng 10 năm 2015 sau khi kết thúc mùa khô hạn và gió Lào. Nếu kết quả đánh giá lần 2 cho thấy cây Sa nhân vẫn duy trì được khả năng sinh trưởng và phát triển tốt thì việc phát triển mô hình cây Sa nhân dưới tán rừng có thể nói phù hợp với vùng đất Sơn Kim. Khi đó, MLĐR Hà Tĩnh có thể tiếp tục nghiên cứu đến khả năng nhân rộng mô hình trồng Sa nhân dưới tán rừng tự nhiên cho các thành viên khác của MLĐR và như vậy mô hình phát triển Sa nhân dưới tán rừng sẽ là giải pháp giúp bảo vệ rừng tự nhiên có hiệu quả và bền vững.

  (Cây Sa nhân sinh trưởng tốt dưới tán rừng tự nhiên theo đánh giá của người dân)
  Nguồn: Bùi Dũng - CIRUM

Bài viết khác