Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Cúng thần thuốc nam, thầy tổ thuốc nam của người Dao Đỏ thôn Sải Duần, Phìn Ngan, Bát Xát (Lào Cai)

  • Cúng thần thuốc nam, cúng thầy tổ thuốc nam của người Dao đỏ thôn Sải Duần gắn với cuộc sống con người và truyền thống bảo vệ rừng của người dân nơi đây. Người Dao đỏ biết ơn Thiên nhiên, biết ơn các vị Thần rừng, Thần núi, Thần thuốc nam và Các thầy tổ đã truyền dạy các bài thuốc cho họ. Từ đó, những người làm thầy thuốc luôn 

    Đối với người Dao đỏ, làm thầy thuốc là không thể quên ơn mẹ, thầy tổ đã dạy chúng tôi các bài thuốc; Không quên ơn Thần linh, thần rừng đã cho chúng tôi cây thuốc để chữa bệnh. Lễ Cúng thần thuốc nam, thầy tổ thuốc nam nhắc nhở chúng tôi làm việc tốt cứu người và cũng là để nhắc người dân tôn trọng cây thuốc và bảo vệ rừng để có cây thuốc. Đây là một truyền thống và bản sắc tốt đẹp của người Dao đỏ. Xem phim chi tiết tại đây

Bài viết khác