Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Hoạt động

Chủ quyền dữ liệu bản địa: của dân, bởi dân, vì dân. Kinh nghiệm vùng Mê Kông

  • Chủ quyền dữ liệu bản địa (IDS) ở vùng Mê Kông phù hợp với xu thế, bởi còn nhiều bất cập trong các quy định và thực thi quyền của người bản địa và dân tộc thiểu số. Ngoài ra, các khu bảo tồn kiểu cũ và các nhà đầu tư lớn đang thao túng các quy định để chiếm dụng tài nguyên thiên nhiên và đất đai, gây khó khăn cho người bản địa và dân tộc thiểu số.
    Ở Việt Nam, câu chuyện cũng tương tự như vậy. Điều thú vị là tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật Việt Nam; nhưng không có quy định về bản địa. Với sở hữu toàn dân về đất đai, và Nhà nước thống nhất quản lý, thì về mặt kỹ thuật, không có vùng đất nào thuộc sở hữu tư nhân. Do đó, các khu vực rộng lớn, màu mỡ, giàu tài nguyên vốn do người dân tộc thiểu số và bản địa sử dụng có thể bị chuyển sang phục vụ mục đích phát triển. Trên thực tế, các nguồn lực để phát triển, như thủy điện, khai thác khoáng sản và độc canh quy mô lớn do một số ít người giàu có kiểm soát, nên không phù hợp với các phong tục và lợi ích bản địa.
    Chi tiết tài liệu xem tại đây

Bài viết khác