DONORS

1
1
3
Brot

ADVOCACY

Từ văn bản đến sự đồng thuận giải quyết chồng lấn - Giao đất giao rừng cho cộng đồng thí điểm tại Lùng Sui-Si Ma Cai

Date: 08/05/2012

Ngày 27 tháng 3 năm 2012, các đại diện của Tổ giao đất giao rừng huyện Si Ma Cai, Hội đồng Giao đất xã Lùng Sui, thôn Lùng Sán và Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách ...

Detail

Re-mapping for your rights!

Date: 08/05/2012

Producing new and alternative maps the local community in the Northern District of Simai Cai in Vietnam affirmed their right to more forest land. The re-mapping was a pilot project supported by Norwegian People’s Aid (NPA). ...

Detail