Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Toạ đàm tham vấn góp ý dự thảo Thông tư dưới Luật của Lâm nghiệp 2017
Tác giả:
Ngày đăng:
Trang:
Người đăng:
Từ khóa:
Abstract:
Ngày 8 tháng 8 năm 2018 tại Hà Nội, Trung tâm CIRUM đã tổ chức Toạ đàm tham vấn góp ý dự thảo Thông tư dưới Luật Lâm nghiệp 2017. Tham gia hội thảo có chuyên gia và cán bộ Trung tâm CIRUM
Nội dung toạ đàm dựa trên cơ sở kết quả tham vấn ý kiến đại diện cộng đồng các dân tộc, đại diện chính quyền cấp xã ở một số địa phương từ tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Kon Tum và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia hỗ trợ các địa phương giao đất giao rừng (GĐGR), hỗ trợ phát triển sinh kế gắn với rừng cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS).
Vấn đề mà Toạ đàm thảo luận tập trung đảm bảo những quyền, nghĩa vụ của chủ rừng là hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Trong đó CIRUM cũng nhấn mạnh việc định giá giá trị văn hóa, giá trị nguồn nước từ những khu rừng tín ngưỡng, khu rừng bảo vệ nguồn nước do cộng đồng quản lý, bảo vệ hàng đời nay để góp ý, tư vấn đưa vào Luật.
Kết quả tọạ đàm Trung tâm CIRUM tổng hợp và gửi ý kiến góp ý đến Ban soạn thảo chính sách. Trên cơ sở đó, 07 dự thảo luật liên quan Trung tâm đã gửi ý kiến góp ý để thực hiện, cụ thể: i) Dự thảo Thông tư Phân định ranh giới rừng và mức độ xung yếu của rừng phòng hộ; ii) Dự thảo Thông tư về hồ sơ khai thác và quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản; iii) Dự thảo Thông tư về quản lý rừng bên vững; iv) Dự thảo thông tư về các biện pháp lâm sinh; v) Dự thảo Thông tư về định giá rừng; vi) Dự thảo Thông tư về quản lý rừng bền vững; vii) Dự thảo thông tư về giống cây lâm nghiệp.
Print Bookmark and Share Back