Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Thực trạng quyền quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp giữa LTQD và người dân tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: Tháng 1 năm 2012
Trang: 20
Người đăng: www.cirum.org
Từ khóa: Giao đất giao rừng, quyền đất rừng, tranh chấp đất rừng, qui hoạch sử dụng đất, Nông Lâm trường Quốc doanh, Hữu Lũng, Lạng Sơn
Abstract:
Nghị Quyết 28/2003/NQ/CP và Nghị định 200/2004/NĐ/CP của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển Lâm trường Quốc doanh đã được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, kết quả  thực hiện đến năm 2012 vẫn chưa đạt được các mục tiêu như mong muốn của Bộ Chính Trị, cũng như nguyện vọng chính đáng của cộng đồng.

Hữu Lũng là một huyện có 03 Lâm trường Quốc doanh (Lâm trường Hữu Lũng I, Lâm trường Hữu Lũng 2 và Lâm trường Hữu Lũng). Nay các Lâm trường này được chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Đông Bắc (sau đây gọi là Công ty Đông Bắc). Công ty Đông Bắc này là loại hình doanh nghiệp giữ 100% vốn Nhà nước theo Quyết định 786/QĐ/BNN/ĐMDN do Bộ NN&PTNT ban hành[1]. Trên cơ sở đó, CIRUM đã thực hiện nghiên cứu này với sự hợp tác tích cực của Phòng NN&PTNT huyện Hữu Lũng.

Do thời gian có hạn và vấn đề nghiên cứu không dễ thu thập, nên thông tin  thu được chưa đầy đủ như mong muốn và sẽ có hạn chế cho quá trình phân tích. Nghiên cứu này tập trung phân tích thực trạng quyền quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp giữa Lâm trường Quốc doanh và người dân, mối quan tâm của người dân và chính quyền địa phương, cũng như khó khăn, thách thức của Lâm trường Quốc doanh nhằm chia sẻ số liệu, bằng chứng thực tế của địa phương với các cấp, các ngành liên quan để có được những quyết sách phù hợp và đáp ứng được nguyện vọng của người dân, góp phần an toàn sinh kế, ổn định xã hội, trật tự an ninh, và bảo vệ môi trường sinh thái vùng miền núi, vùng biên giới của Tổ quốc.


[1] Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đông Bắc (trước đây là công ty nông lâm nghiệp Đông Bắc) trực thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Trước khi thực hiện sắp xếp đổi mới các Nông Lâm trường Quốc doanh, năm 2006 toàn tỉnh Lạng Sơn có 1 Nông trường và 12 Lâm trường hoạt động. Trong đó có 5 Lâm trường thuộc Công ty Lâm Nông nghiệp Đông Bắc, 7 Lâm trường thuộc quản lý của tỉnh và 1 Nông trường. Sau sắp xếp, tỉnh có quyết định chuyển 2 Lâm trường thành Công ty, giải thể 5 Lâm trường và 1 Nông trường. Công ty Nông Lâm nghiệp Đông Bắc khi đó cũng được duy trì với 5 Lâm trường trực thuộc và 2 Công ty kinh doanh giống, trở thành một trong 3 Lâm trường trên địa bàn tỉnh được chuyển đổi. Trong số 5 Lâm trường trực thuộc Công ty Nông Lâm nghiệp Đông Bắc, 3 Lâm trường gồm Lâm trường Hữu Lũng I, Hữu Lũng II và Hữu Lũng III. Cả ba Lâm trường này đóng trên địa bàn của huyện Hữu Lũng.
Print Bookmark and Share Back