SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Xuất bản
Câu chuyện
Video
Tài liệu
Khuyến nghị chính sách
Liên minh chủ quyền sinh kế
Chi tiết tài liệu  
Quản lý rừng truyền thống: Từ thực tiễn đến chính sách
Tác giả: CIRUM
Ngày xuất bản: 2017
Số trang: 225
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Từ khóa: Cộng đồng, đất rừng, truyền thống, quản lý, chính sách, luật bảo vệ và phát triển rừng, luật lâm nghiệp
Tóm tắt:
Để có cơ sở và bằng chứng thực tiễn tham gia tư vấn góp ý sửa đổi Luật BV&PTR 2004, Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á – Việt Nam (CIRUM) hợp tác với liên minh LISO, Mạng lưới bảo vệ rừng (LANDNET), và một số đối tác đã thực hiện nghiên cứu, tư liệu hoá các mô hình về “Quyền quản lý, sử dụng và bảo vệ đất, rừng của làng bản, đại diện cho các vùng sinh thái Việt Nam” từ năm 2014 - 2017. Các mô hình này được hỗ trợ từ các nhà tài trợ: ICCO, Brot, CARE, Mcknight Foundation, và CCFD.
Trung tâm CIRUM xin được công bố tài liệu này để chia sẻ cùng các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, các tổ chức phát triển và bạn đọc, tham khảo.
 
Mời quý vị xem chi tiết và tải Tài liệu tại đây
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.