Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Nghiên cứu điểm về Quản lý RCĐ thôn bản: Từ thực tiễn đến chính sách
Tác giả: CIRUM, SPERI, CIRD , RDPR
Ngày đăng: 2016
Trang:
Người đăng:
Từ khóa: Rừng cộng đồng, Luật BV&PTR, Luật tục, Sinh kế dưới tán rừng
Abstract:
Để góp phần tham vấn vào sửa đổi Luật BV & PTR, Trung tâm CIRUM và các đối tác (SPERI, CODE, CIRD, RDPR, LANDNET…) với sự hỗ trợ tài chính của EU, Brot, CARE, Mcknight, CCFD đã thực hiện triển khai 08 nghiên cứu trường hợp tại các vùng dại diện Tây Bắc, Đông Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên về chủ đề quản lý rừng thôn bản nhằm có được các chỉ số thực tiễn để chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các tổ chức có thêm thông tin để có thể bổ sung, sửa đổi đảm bảo đưa thực tiễn cuộc sống vào Luật.
Nội dung chi tiết, xin vui lòng xem tại đây
Print Bookmark and Share Back