SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Xuất bản
Câu chuyện
Video
Tài liệu
Khuyến nghị chính sách
Liên minh chủ quyền sinh kế
Chi tiết tài liệu  
Góp ý dự thảo: Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp 2017
Tác giả: CIRUM
Ngày xuất bản: 2018
Số trang: 17
Nhà xuất bản: CIRUM
Từ khóa: rừng, cộng đồng, hộ gia đình, đất lâm nghiệp, giao đất
Tóm tắt:
Ngày 21/3/2018, Trung tâm CIRUM đã gửi Công văn đến Ban soạn thảo để góp ý xây dựng Dự thảo lần 1 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017. Những nội dung góp ý chính bao gồm: làm rõ thuật ngữ ‘cải tạo rừng tự nhiên’; bảo đảm mức chi trả dịch vụ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; quy định rõ tiêu chí loại hình rừng tín ngưỡng, rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư; quyền khai thác lâm sản của hộ gia đình, cộng đồng; quy định rõ đối tượng ưu tiên là cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân địa phương trong kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng; quy định rõ hơn thủ tục giao rừng, cho thuê rừng đối với tổ chức; phối hợp giữa cơ quan quản lý đất đai với ngành kiểm lâm trong giao đất giao rừng; và quy định rõ trách nhiệm khoán bảo vệ rừng đến người dân địa phương.
Mời quý vị xem chi tiết và tải Tài liệu tại đây
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.