Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Đánh giá đất trồng Bạch đàn ở Hữu Lũng
Tác giả: Lê Văn Tiềm , Lương Thị Lựu, Nguyễn Bá Thẩm
Ngày đăng: 2011
Trang: 6
Người đăng: www.cirum.org
Từ khóa: Bạch đàn, dinh dưỡng đất, môi trường, tác động môi trường
Abstract:
Báo cáo này được thực hiện bởi CIRUM thông qua việc phân tích chất lượng đất dưới tán rừng trồng Bạch Đàn. Theo báo cáo thì Bạch đàn đã đóng góp phần rất lớn vào việc phủ xanh đất trống đồi trọc, hạn chế quá trình xói mòn rửa trôi đất gò đồi Hữu Lũng. Bạch đàn cũng đem lại thu nhập đáng kể cho người dân Hữu Lũng. Tuy nhiên, bạch đàn cũng gây ra một số nguy cơ tiềm ẩn cần cảnh báo.
 
Nguy cơ thứ nhất là bạch đàn gây cho đất khô kiệt nước. Nguy cơ thứ hai: đất trở nên nghèo chất dinh dưỡng. Nguy cơ thứ ba: Bạch đàn để lại trong đất độc tố thực vật (Phytotoxin) ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng cây trồng khác.
Print Bookmark and Share Back