Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Cộng đồng người Thái xã Hạnh Dịch bảo vệ quyền quản lý, sử dụng đất rừng trước chương trình phát triển cao su tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2018
Trang: 4
Người đăng: CIRUM
Từ khóa: lâm nghiệp, đất rừng, cộng đồng, giải quyết, vướng mắc
Abstract:
Trong khi người Thái ở xã Hạnh Dịch đang thiếu đất sản xuất, thì chương trình phát triển cao su ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã gây ra các tranh chấp, căng thẳng và gây thêm nhiều khó khăn cho địa phương. Cộng đồng đã tích cực phản ánh, yêu cầu giải quyết vấn đề, và đã được đại biểu Hội đồng nhân dân xã, huyện, đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh, và đoàn giám sát chính sách đất đai của Hội đồng Dân tộc Quốc hội quan tâm. Những chuyển biến gần đây ở xã, bản cùng với phản hồi của chính quyền tỉnh Nghệ An đã đánh dấu những kết quả vận động lâu dài bảo vệ quyền tiếp cận đất rừng của cộng đồng trước những xâm hại bởi chương trình phát triển cao su.
Quý vị quan tâm có thể tải về đọc tại đây
Print Bookmark and Share Back