SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Xuất bản
Câu chuyện
Video
Tài liệu
Khuyến nghị chính sách
Liên minh chủ quyền sinh kế
Chi tiết tài liệu  
Cộng đồng người Thái xã Hạnh Dịch bảo vệ quyền quản lý, sử dụng đất rừng trước chương trình phát triển cao su tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
Tác giả: CIRUM
Ngày xuất bản: 2018
Số trang: 4
Nhà xuất bản: CIRUM
Từ khóa: lâm nghiệp, đất rừng, cộng đồng, giải quyết, vướng mắc
Tóm tắt:
Trong khi người Thái ở xã Hạnh Dịch đang thiếu đất sản xuất, thì chương trình phát triển cao su ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã gây ra các tranh chấp, căng thẳng và gây thêm nhiều khó khăn cho địa phương. Cộng đồng đã tích cực phản ánh, yêu cầu giải quyết vấn đề, và đã được đại biểu Hội đồng nhân dân xã, huyện, đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh, và đoàn giám sát chính sách đất đai của Hội đồng Dân tộc Quốc hội quan tâm. Những chuyển biến gần đây ở xã, bản cùng với phản hồi của chính quyền tỉnh Nghệ An đã đánh dấu những kết quả vận động lâu dài bảo vệ quyền tiếp cận đất rừng của cộng đồng trước những xâm hại bởi chương trình phát triển cao su.
Quý vị quan tâm có thể tải về đọc tại đây
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.