Nhà tài trợ

1
1
3
Brot

Chi tiết thông tin

Bản tư vấn số 04 Dự thảo sửa đổi bổ sung luật BV&PTR
Tác giả:
Ngày đăng:
Trang:
Người đăng:
Từ khóa:
Abstract:
Tham gia cùng với xã hội góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) và thực hiện Bản ghi nhớ ngày 11/5/2016 giữa Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (Trung tâm CIRUM) về Hợp tác tư vấn sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (Luật Lâm nghiệp), Trung tâm CIRUM thay mặt các đơn vị hợp tác: Mạng lưới Đất Rừng, Tổ chức CARE, Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội (SPERI), Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa (CIRD), Quỹ giảm nghèo và phát triển nông thôn (RDPR), Viện Tư vấn phát triển (CODE) gửi đến Ban soạn thảo, các cơ quan liên quan ý kiến kiến nghị dựa trên những mong muốn và mối quan tâm của các cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam góp ý Dự thảo sửa đổi bổ sung Luật BV&PTR (Dự thảo 3 ngày 12/12/2016) về nội dung chủ rừng là hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn bản.
Chi tiết vui lòng xem tại đây
Print Bookmark and Share Back