SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY CIRUM LUPAPA FARMER'S FIELD SCHOOL LANDNET MEKONG DMP
Cùng Hành Động
Sự kiện
Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Đăng ký Thành viên
Hỗ trợ
Liên minh chủ quyền sinh kế
Liên minh Chủ quyền Sinh kế


LUPAPA là một diễn đàn tự do, dân chủ và minh bạch của Mạng lưới Cộng đồng các Dân tộc thiểu số Lưu vực Mekong và Chiến lược Công bằng Thương mại sinh thái (MECO-ECOTRA). Mục đích của diễn đàn nhằm thúc đẩy quá trình chia sẻ, thảo luận, phân tích và phản biện giữa người dân, nông dân nòng cốt, cán bộ chính quyền các cấp, tổ chức xã hội dân sự, các doanh nghiệp có đạo đức đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, báo chí quan tâm tới tham vấn chính sách trong qui hoạch, quản lý và sử dụng hợp lý các dạng tài nguyên thiên nhiên hướng tới sự an toàn, tự chủ và bình đẳng tại các cộng đồng người dân tộc thiểu số bản địa thuộc lưu vực Mêkông.

Giai đoạn 2010-2020 tập trung chuyên nghiệp về chiến lược liên quan tới đất rừng của cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa thông qua Mạng lưới Đất Rừng (LandNet) được hỗ trợ pháp nhân bởi Trung tâm Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM).
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại
NHÀ TÀI TRỢ
 
Giới Thiệu
- Tổng quan
- Điều Phối Viên Vùng
- Ban Thư Kí
- Vùng hoạt động & Mô hình bằng chứng
Nghiên cứu tình huống
- Tổng quan
- Quyền đất rừng
- Quản trị đất rừng dựa vào luật tục
- Đồng quản trị đất rừng
Xuất bản
- Câu chuyện
- Video
- Tài liệu
- Khuyến nghị chính sách
Cùng Hành Động
- Sự kiện
- Liên minh Chủ quyền Sinh kế
- Đăng ký Thành viên
- Hỗ trợ
12C Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam   -   Email: landnetcirum@gmail.com   -   Điện thoại: +84-983 181 288
© Copyright 2014 by LandNet. All Rights Reserved.