Nhà tài trợ

1
1
3
Brot
5

Đăng ký Thành viên


  • Sự tham gia, đóng góp và cam kết của bạn vào LandNet sẽ góp phần phụng dưỡng và phát triển hài hòa nguồn tài nguyên đất-rừng; từ đó đảm bảo an toàn sinh kế của các cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa tại các lưu vực đầu nguồn sông MêKông. 

    Tất cả các cánh rừng đều có những nguồn gốc lịch, nơi sản sinh ra các giá trị tinh khiết vị sinh thái-văn hóa-xã hội-kinh tế của toàn hành tinh. Mỗi con người, nhóm người và cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa mà LandNet đang làm việc cùng đều có những bản sắc đặc thù. Tất cả các cấu phần, sinh linh này đã tạo thành Hệ Sinh thái Nhân văn hoàn hảo và an toàn để bảo vệ, nuôi dưỡng mỗi chúng ta và cả hành tinh này. Hệ Sinh thái Nhân văn này đang trong giờ khắc của sự thay đổi nhanh chóng do các thách thức từ bên ngoài. Vì vậy, Landnet và các đối tác mong muốn sự tham gia của các bạn, với những đóng góp, chung tay và cam kết của mình có thể giúp biến tầm nhìn của LandNet trở thành hiện thực; trong đó hệ Sinh thái Nhân văn - nơi các cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa sinh sống trường tồn cùng thời gian.

    Hãy liên hệ với chúng tôi để trở thành thành viên đầy đủ và tích cực trong LandNet.
In bài viết   Bookmark and Share   Quay lại