Nhà tài trợ

1
1
3
Brot
5

Quyền đất rừng

Minh Sơn và Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Ngày đăng: 23/10/2013

Từ năm 2010-2011, CIRUM phối kết hợp với UBND huyện Hữu Lũng, UBND xã Minh Sơn và các ban ngành liên quan các cấp, cùng cộng đồng thôn Hố Mười thực hiện mô hình “Khôi phục ...

Chi tiết